4160/TB-BVHTTDL

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Tiến Thọ - Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2010

Ngày 18 tháng 11 năm 2010, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Tiến Thọ - Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2010 đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo cuộc thi. Dự họp có đại diện lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, UBND tỉnh Khánh Hoà, Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh niên, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Văn phòng Bộ. Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà báo cáo và ý kiến của đại biểu dự họp, Thứ trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:

I. Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CHUNG

- Cuộc thi Hoa hậu Trái đất năm 2010 là hoạt động văn hoá mang tính quốc tế, nhằm tôn vinh vẻ đẹp, tâm hồn, trí tuệ và tài năng của người phụ nữ trên thế giới; đồng thời là dịp giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Bộ, ngành, địa phương liên quan, đặc biệt là UBNĐ tỉnh Khánh Hoà, Công ty Cổ phần Tập đoàn truyền thông Thanh niên đã phối hợp chuẩn bị, khắc phục khó khăn về thời tiết, thời gian chuẩn bị, đã tổ chức tốt một số hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2010, đảm bảo đúng quy chế, an toàn, tiết kiệm, gắn với công tác từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

- Ban Tổ chức cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp tổ chức cuộc thi thời gian qua, có báo cáo tiến độ, những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình tổ chức và tổng kết, rút kinh nghiệm khi kết thúc cuộc thi.

II. CÁC CÔNG VIỆC CỤ THỂ

1. UBND tỉnh Khánh Hoà là cơ quan chủ trì tổ chức cuộc thi (theo thông báo tại Công văn số: 5280/VPCP-KGVX ngày 30/7/2010 của Văn phòng Chính phủ), chịu trách nhiệm chính về các hoạt động tại cuộc thi đảm bảo hiệu quả, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, đúng Quy chế và Đề án đã được phê duyệt.

Để tổ chức thành công cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2010, giới thiệu, quảng bá được hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, đề nghị UBND tỉnh Khánh Hoà tập trung chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm

1.2. Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cuộc thi: Nơi đón tiếp, ăn, nghỉ; đảm bảo sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng, hệ thống thiết bị an toàn, vệ sinh trong và ngoài khu vực tổ chức cuộc thi đạt tiêu chuẩn quốc tế.

1.3. Phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị liên quan đảm bảo công tác an ninh, trật tự, an toàn cho cuộc thi.

1.4. Phối hợp với UBND các tỉnh-thành liên quan về việc tiếp đón các thí sinh và tổ chức các sự kiện tuyên truyền, quảng bá cuộc thi gắn với tuyên truyền giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

1.5. Trực tiếp chỉ đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn truyền thông Thanh niên và các thành viên Ban Tổ chức cuộc thi thực hiện tốt các nhiệm vụ chính sau:

- Hoàn thiện kịch bản, maket trang trí đêm chung kết-lễ đăng quang và các kế hoạch, chương trình liên quan; báo cáo danh sách Ban giám khảo, danh sách các thí sinh tham gia cuộc thi; xây dựng lịch sơ duyệt, tổng duyệt, kế hoạch hoạt động của các Hoa hậu trong thời gian diễn ra cuộc thi; xây dựng kịch bản phim quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam trên truyền hình Việt Nam và quốc tế trình Ban Chỉ đạo phê duyệt trước ngày 27 tháng 11 năm 2010.

- Có kế hoạch, chuẩn bị chu đáo việc đón tiếp đại biểu, khách mời, thí sinh, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ekíp truyền hình quốc tế, tuyển chọn và huấn luyện lực lượng tình nguyện viên phục vụ cuộc thi.

- Tuyển chọn, hướng dẫn người dẫn chương trình (MC) thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo ấn tượng, trang trọng, lịch sự; không chọn MC mặc hở hang, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của người Việt Nam.

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, quảng bá cuộc thi trên các phương tiện thòng tin đại chúng. Tổ chức chu đáo các họp báo và thành lập Trung tâm Thông tin báo chí để phục vụ cuộc thi.

2. Đề nghị Bộ Công an cử lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo, đảm bảo công tác an ninh an toàn; Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài truyền hình Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, quảng bá trước và trong suất quá trình diễn ra cuộc thi; Bộ Ngoại giao hỗ trợ tiếp đón thí sinh, Ban tổ chức và các đoàn quốc tế đến tham dự.

3. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch):

- Trực tiếp tham gia theo dõi các hoạt động của cuộc thi và sơ duyệt, tổng duyệt chương trình.

- Giúp Ban Chỉ đạo thẩm định kịch bản đêm chung kết- lễ đăng quang Hoa hậu Trái đất 2010.

- Hướng dẫn, phối hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh niên lên kế hoạch huấn luyện cho thí sinh.

- Giúp Ban Chỉ đạo tổ chức thẩm định chương trình 21 phút tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam trên hệ thống truyền hình Việt Nam và quốc tế trình Ban Chỉ đạo phê duyệt trước khi phát sóng.

4. Hoạt động của Ban Chỉ đạo:

- Do điều kiện công tác, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo ủy quyền cho đồng chí Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Phó Trưởng Ban thường trực thay mặt Trưởng Ban chỉ đạo Ban Tổ chức thực hiện các hoạt động tại Cuộc thi Hoa hậu Trái đất theo Đề án đã được phê duyệt và đúng Quy chế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong quá trình thực hiện, có vấn đề mới phát sinh ngoài phạm vi Quy chế đề nghị báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo.

- Yêu cầu đồng chí Vương Duy Biên, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Nghệ thuật biểu diễn - thành viên Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo các đơn vị tổ chức Cuộc thi thực hiện tốt các hoạt động đảm bảo đúng Quy chế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đề án đã được duyệt.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ:Công an, Ngoại giao

- Tỉnh ủy-UBND tỉnh Khánh Hoà;

- Thành viên Ban Chỉ đạo;

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Các Cục, Vụ liên quan;

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh niên;

- Lưu: VT. VP (THTT) 1. NHH 30

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác