4162/TB- BVHTTDL

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại cuộc họp Ban Tổ chức (lần thứ 3) Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI – 2010

Ngày 19 tháng 11 năm 2010, tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh - Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI - 2010 đã chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Đại hội (lần thứ 3). Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Ban Tổ chức và các đại biểu dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Trong thời gian qua, Ban Tổ chức Đại hội đã có nhiều cố gắng, tích cực chỉ đạo tổ chức tốt giai đoạn 1 Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI cơ bản hoàn tất các công việc chuẩn bị cho giai đoạn 2 tại thành phố Đà Nẵng vào tháng 12/2010.

Tuy nhiên, tình hình thiên tai, lũ lụt (từ Thanh Hoá đến Ninh Thuận) thời gian qua đã gây hậu quả nặng nề về con người và cơ sở vật chất cho tỉnh miền Trung, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình, cơ sở vật chất phục vụ thi đấu. Do vậy, Ban Chỉ đạo Đại hội quyết định tổ chức Lễ Khai mạc Dại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI vào ngày 25/12/2010, Lễ Bế mạc Đại hội vào ngày 31/12/2010;

2. Đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng xây dựng, sửa chữa các công trình phục vụ tổ chức thi đấu Đại hội đúng kế hoạch đề ra.

3. Tiểu ban Khai mạc, Bế mạc phải phối hợp chặt chẽ với nhóm tác giả và đạo diễn tập trung chuẩn bị cho Lễ Khai mạc, Bế mạc; lên phương án thay đổi địa điểm tổ chức Lễ Khai mạc trong trường hợp điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Ban giám hiệu Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng điều chỉnh kế hoạch giảng dạy của trường để đáp ứng các yêu cầu về thời gian và số lượng sinh viên tham gia tập luyện chuẩn bị cho Lễ Khai mạc và Bế mạc theo yêu cầu của nhóm tác giả và đạo diễn chương trình.

Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam và nhóm tác giả, đạo diễn chương trình Lễ Khai mạc, Bế mạc tích cực triển khai thực hiện việc tập luyện các tiết mục phục vụ Lễ Khai mạc, Bế mạc và hoàn chỉnh bài hát chính thức của Đại hội.

4. Tổng cục Thể dục thể thao:

- Lập bộ phận thường trực của Ban Tổ chức tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng để điều phối các công việc chuẩn bị tổ chức Đại hội. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - Phó Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Phạm Văn Tuấn là thường trực của Ban Tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng chịu trách nhiệm bố trí phòng làm việc, lắp đặt các trang thiết bị cần thiết để phục vụ hoạt động của bộ phận thường trực.

- Vận chuyển các trang thiết bị (trong đó có tấm Fuvi) của Khu Liên hợp thể thao quốc gia và các địa phương có liên quan vào Đà Nẵng phục vụ tổ chức Đại hội.

- Đôn đốc các tiểu ban, các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất dự toán kinh phí trình Ban Tổ chức phê duyệt và tạm ứng cho các tiểu ban 70% tổng số kinh phí được duyệt để thực hiện nhiệm vụ; chỉ đạo hoàn thành công tác thanh quyết toán kinh phí tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI trong quý I năm 2011 .

5. Tiểu ban Tuyên truyền và vận động tài trợ sớm triển khai thiết lập Trung tâm báo chí tại Sân vận động Chi Lăng, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội trên các phương tiện thông tin; tổ chức họp báo tại Hà Nội và Đà Nẵng để cung cấp thông tin và giới thiệu về Đại hội.

6. Tiểu ban An ninh chuẩn bị các phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, phòng, chống cháy nổ, ùn tắc giao thông trong thời gian diễn ra Đại hội.

7. Các cơ quan báo chí của Bộ (Báo Văn hóa, Báo Thể thao Việt Nam, Báo Du lịch, Tạp chí Thể thao, Tạp chí Du lịch và các báo điện tử…) tích cực đưa tin, tuyên truyền về Đại hội.

8. Bộ phận thường trực của Ban Tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI xây dựng kế hoạch chuẩn bị tổ chức cuộc họp Ban Tổ chức lần thứ 4 vào ngày 11 tháng 12 năm 2010, cuộc họp lần thứ 5 vào ngày 22 tháng 12  năm 2010 tại Đà Nẵng để kiểm tra, rà soát các công việc chuẩn bị cho Đại hội.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên.

- Bộ trưởng (để b/c);

- UBND TP Đà Nẵng (để phối hợp chỉ đạo);

- Các Thứ trưởng (để b/c);

- Thành viên BTC;

- TCTDTT, TCDL và các đơn vị liên quan (để thực hiện)

- Lưu: VT, VP, NHM (30).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác