4168/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 4168/BVHTTDL-DSVH ngày 12 tháng 11 năm 2013 Về việc thỏa thuận Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích đình làng Phong Cốc, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1704/SVHTTDL –DA của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đề nghị thỏa thuận Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích đình làng Phong Cốc, xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Thỏa thuận Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích đình làng Phong Cốc, xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa bao gồm các hạng mục:

-  Tu bổ Đại đình, tôn tạo Hậu Cung;

- Xây mới Cổng chính, Nhà hóa vàng, Nhà vệ sinh, Câu bến, tường hoa, tường rào, bãi để xe;

- Mở rộng khuôn viên đình, tôn tạo hệ thống kỹ thuật, ao đình, giếng đình, vườn đình, vườn cây ăn quả.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý:

- Cần Nghiên cứu, tìm phương án ghép nối Hậu cung với phần Đại bái phía trước và vẫn giữ được các cấu kiện gốc (trục 3D-4D) của Đại bái.

- Không xây Tứ trụ trước đình; giảm quy mô Nhà hóa vàng; nắn thẳng lại đường lát đá dẫn vào đình; trồng cây xung quanh để Nhà vệ sinh kín đảo hơn; tôn tạo lại hai cột cờ tại sân đình.

- Không lát chéo gạch bát trong đình, cần bảo tồn phần nền xi măng nơi đặt máy in tiền. Cần sưu tầm và có phương án trưng bày các hiện vật cách mạng tại đình, bổ sung thiết kế tủ bày hiện vật.

- Không dùng đèn cây có phong cách Châu Âu tại sân vườn, không xây lan can bằng đá và trồng liễu trước sân đình; bổ sung thêm bản vẽ lan can và tường rào. Hệ thống thoát nước cần có thêm hố ga.

- Hồ sơ cần trình bày rõ hơn phương án tu bổ đối với hệ thống cột trong đình, Giếng đất cổ và Câu bến ở ngoài nhà.

-Bổ sung có nền tại các bản vẽ mặt bằng tổng thể và mặt bằng nền.

- Phần bản vẽ còn bị mờ, phần thuyết minh còn mắt lỗi văn phong và chính tả.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn chỉnh hồ sơ theo các góp ý trên trước khi trình duyệt và triển khai các bước tiếp theo của dự án theo quy định hiện hành./.


Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, VHN.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác