4173/BVHTTDL-HTQT

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tổ chức Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam (TP Hồ Chí Minh)

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
 
Thực hiện Kế hoạch hợp tác văn hóa giữa Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch nước CHDCND Lào và nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lảo, hai bên sẽ phối hợp tổ chức Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam 2014 thời gian từ ngày 02/12-07/12/2014 tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Vĩnh Long. Trong đó, tại các tỉnh, thành phố này sẽ diễn ra các chương trình biếu diễn nghệ thuật của các nghệ sỹ Lào. Dự kiến, đoàn Lãnh đạo và nghệ sỹ Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào (gồm 40 người) do Thứ trưởng Bua-ngân Xa-phu- vông dẫn đầu thăm Việt Nam và tham dự sự kiện văn hóa này.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) đón đoàn nghệ sỹ Lào và tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật của Lào.
Theo lịch trình, chương trình, biểu diễn nghệ thuật của Lào tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến được tổ chức tại Nhà hát Bến Thành vào 20h00 ngày 02/12/2014. Nhằm mục đích đón đoàn Bạn và tổ chức sự kiện văn hóa trên chu đáo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh một số việc sau:
1. Trân trọng đề nghị đại diện Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, bố trí thời gian tiếp đoàn Lãnh đạo Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào do đồng chí Bua-ngân Xa-phu-vông Thứ trường dẫn đầu vào ngày 02/12/2014, thời gian cụ thể do các đồng chí bố trí.
2. Trân trọng kính mời đại diện Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các Sở, Ban, ngành, địa phương đến dự chương trình biểu diễn nghệ thuật của Lào vào thời gian trên;
3. Hỗ trợ giảm chi phí thuê địa điểm biểu diễn (Nhà hát Bến Thành) nơi tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật của các nghệ sỹ Lào;
4. Tạo điều kiện cho phép thông tin, tuyên truyền, quảng bá về sự kiện văn hóa trên tại thành phố Hồ Chí Minh;
5. Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan tạo điều kiện, phối hợp giúp đỡ Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) chuẩn bị và tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật của Lào tại thành phố Hồ Chí Minh.
Thông tin liên hệ: Vũ Thị Thúy Vi, Chuyên viên Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điện thoại: 04-39434130, 0947027882, Fax. 04-39437101
Email: vuthuyvi84@gmail. com
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng UBND Tp. Hồ Chí Minh;
- Sở VHTT Tp. Hồ Chí Minh;
- Sở Ngoại vụ Tp. Hồ Chí Minh;
- Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật;
-Lưu: VT, HTQT, VTV.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác