4173/BVHTTDL-HTQT

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tổ chức Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam (tỉnh Hậu Giang)

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang
 
Thực hiện Kế hoạch hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch nước CHDCND Lào và nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, hai bên sẽ phối hợp tổ chức Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam 2014 thời gian từ ngày 02/12-07/12/2014 tại thành phố Hổ Chí Minh, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Vĩnh Long. Trong đó, tại các tỉnh, thành phố này sẽ diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật của các nghệ sỹ Lào. Dự kiến, đoàn Lãnh đạo và nghệ sỹ Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào (gồm 40 người) do Thứ trưởng Bua-ngân Xa-phu- vông dẫn đầu thăm Việt Nam và tham dự sự kiện văn hóa này.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) đón đoàn nghệ sỹ Lào và tổ chức các chương “trình biểu diễn nghệ Ihuật của Lào.
Theo lịch trình, chương trình biểu diễn nghệ thuật của Lào tại tỉnh Hậu Giang dự kiến được tổ chức tại Sân khấu ngoài trời khu vực công viên Xà No vào 19h30 ngày 04/12/2014. Nhằm mục đích đón đoàn Bạn và tổ chức sự kiện, văn hóa trên chu đáo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang một số việc sau:
1. Trân trọng đề nghị đại diện Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang
xem xét, bố trí thời gian tiếp đoàn Lãnh đạo Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào do đồng chí Bua-ngân Xa-phu-vông Thứ trường dẫn đầu vào ngày 04/12/2014, thời gian cụ thể do các đồng chí bố trí.
2. Trân trọng kính mời đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, các Sở, Ban, ngành, địa phương đến dự chương trình biểu diễn nghệ thuật của Lào vào thời gian trên;
3. Hỗ trợ cung cẩp địa điểm biểu diễn (sân khấu ngọài trời khu vực Công viên Xà No), hệ thống âm thanh, ánh sáng và các thiết bị liên quan đến việc tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật của các nghệ sỹ Lào;
4. Trân trọng dề nghị Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang xem xét, mời cơm thân mật đoàn Lãnh đạo, đoàn nghệ sỹ Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào (thời gian dự kiến vào buổi trưa hoặc sau buổi biểu diễn ngày 04/12/2014)
5. Giúp thông tin, luyên truyền, quáng bá yề sự kiện văn hóa trên tại Hậu Giang;
6. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu giang và các cơ quan liên quan của tỉnh tạo điều kiện, phối hợp giúp đỡ Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) chuẩn bị và tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật của Lào tại Hậu Giang.
Thông tin liên hệ: Vũ Thị Thúy Vi, Chuyên viên Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điện thoại: 04-39434130, 0947027882, Fax. 04-39437101
Email: vuthuyvi84@gmail. com
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang;
- Sở VHTT tỉnh Hậu Giang;
- Sở Ngoại vụ tỉnh Hậu Giang;
- Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật;
- Lưu: VT, HTQT, VTV.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác