4173/BVHTTDL-HTQT

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tổ chức Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam (tỉnh Vĩnh Long)

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long
 
Thực hiện Kế hoạch hợp tác văn hóa giữa Bộ Vạn hóa, Thể thao và Du lịch nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch nước CHDCND Lào và nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, hai bên sẽ phối hợp tổ chức Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam 2014 thời gian từ ngày 02/12-07/12/2014 tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Vĩnh Long. Trong đó, tại các tỉnh, thành phố nạy sẽ diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật của các nghệ sỹ Lào. Dự kiến, đoàn Lãnh đạo và nghệ sỹ Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào (gồm 40 người) do Thứ trưởng Bua-ngân Xa-phu- vông dẫn đầu thăm Việt Nam và tham dự sự kiện văn hóa này.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) đón đoàn nghệ Sỹ Lào và tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ Ihuật của Lào.
Theo lịch trình, chương trình biểu diễn nghệ thuật của Lào tại tỉnh Vĩnh Long dự kiến được tổ chức tại Hội trường tỉnh ủy vào 19h30 ngày 05/12/2014. Nhằm mục đích đón đoàn  Bạn và tổ chức sự kiện văn hóa trên chu đáo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long một số việc sau:
1. Trân trọng kính mời đại diện Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, các Sở, Ban, ngành, địa phương đến dự chương trình biểu diễn nghệ thuật của Lào vào thời gian trên.
2. Hỗ trợ cung cấp địa điểm biểu diễn, hệ thống âm thanh, ánh sáng và các thiết, bị liên quan đến vịệc tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật của các nghệ sỹ Lào;
3. Trân trọng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long xem xét mời cơm thân mật đoàn lãnh đạo, đoàn nghệ sỹ Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào; (thời gian dự kiến vào buổi trưa hoặc sau buổi biểu diễn ngay 05/12/2014)
4. Giúp thông tin, tuyên truyền, quảng bá về sự kiện văn hóa trên tại Vĩnh Long.
5. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch tỉnh Vĩnh Long và các cơ quan liên quan của tỉnh tạo điều kiện, phối hợp giúp đỡ Trung tậm tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) chuẫn bị và tổ chức chương trình biểu (diễn nghệ thuật của Lào tại Vĩnh Long.
Thông tin liên hệ: Vũ Thị Thúy Vi, Chuyên viên Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điện thoại: 04-39434130, 0947027882, Fax. 04-39437101
Email: vuthuyvi84@gmail. com
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long
- Sở VHTT tỉnh Vĩnh Long
- Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Long
- Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật;
- Lưu: VT, HTQT, VTV.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác