4180/BVHTTDL-GĐ

TLBT, KTVTVGĐ, Phó VT, Trần Ánh Tuyết Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc tham gia lớp tập huấn nâng cao năng lực về phòng, chống bạo lực gia đình thông qua hình thức sân khấu hóa

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh……

Nhằm thực hiện tốt hơn nữa Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  (Vụ Gia đình) tổ chức 01 lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực về xây dựng gia đình, phòng chống bạo lực gia đình cho cán bộ một số Đội tuyên truyền lưu động hoặc Trung tâm văn hóa của một số tỉnh, thành phố. Mục tiêu của lớp tập huấn này nhằm trang bị kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình qua đó có thể chuyển tải tốt nội dung phòng, chống bạo lực gia đình tới đông đảo quần chúng nhân dân, về vai trò và vị trí của gia đình về phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Gia đình) trân trọng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét tình hình thực tế tại địa phương để giới thiệu 02 địa diện là đạo diễn của các Đội tuyên truyền lưu động hoặc Trung tâm văn hóa đi tham dự lớp tập huấn. Danh sách đại biểu gửi qua đường bưu điện hoặc fax tới Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 17/12/2011.

Thời gian tập huấn từ ngày 28 đến hết ngày 29 tháng 12 năm 2011

Địa điểm: tại Hà Nội (địa chỉ cụ thể sẽ thông báo sau)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Gia đình) sẽ bố trí ăn, ở trong thời gian diễn ra tập huấn và hỗ trợ kinh phí đi lại theo chi phí giao thông công cộng cho đại biểu được cử đi tham gia tập huấn. Đại biểu dự tập huấn nộp lại giấy đi đường, cuống vé cho Ban tổ chức để làm cơ sở thành toán.

Công văn này thay giấy mời. Kèm theo tài liệu có liên quan tới lớp tập huấn.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

-Lưu: VT, GĐ, DA, (2).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác