4187/TB-BVHTTDL

TLBT, Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 4187/TB-BVHTTDL ngày 13 tháng 11 năm 2013 Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp về chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hoá

Ngày 30 tháng 10 năm 2013, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hoá. Tham dự cuộc họp về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hoá, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Văn hoá cơ sở, Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Tài chính; về phía tỉnh Thanh Hoá có Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vương Văn Việt, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá báo cáo dự thảo Kế hoạch tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hoá, ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1) Hoan nghênh tỉnh Thanh Hoá đã sớm chuẩn bị tích cực, tương đối đầy đủ, đồng bộ các công việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hoá, nhưng công việc sắp tới còn nhiều và phải làm khẩn trương. Trung ương và các địa phương cần thống nhất cách làm và quan điểm tổ chức Năm Du lịch quốc gia hướng tới mục đích thu hút khách du lịch nhiều hơn đến khu vực, Việt Nam qua điểm đến, đường tiếp cận và quảng bá, không nặng về tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung mang tính tổng hợp; các nội dung cần đồng bộ với việc phát triển cơ sở hạ tầng và các điều kiện thiết yếu phục vụ du lịch, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

2) Đề nghị tỉnh Thanh Hoá tiếp thu ý kiến góp ý của đại diện các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cân nhắc việc đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu Quý bà thế giới 2015 và việc tổ chức Trại sáng tác điêu khắc quốc tế.

3) Về tên gọi, chủ đề

Giao Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá và các địa phương liên quan tổ chức toạ đàm, lấy ý kiến các chuyên gia, nhà nghiên cứu về văn hoá, du lịch đề xuất tên gọi, chủ đề phù hợp gắn với đặc trưng của Thanh Hoá và các địa phương tham gia Năm Du lịch quốc gia 2015.

4) Về nội dung, hoạt động

- Các nội dung, hoạt động còn thiếu sự gắn kết với chủ đề dự kiến, các hoạt động của các địa phương phối hợp còn chưa gắn kết, thiếu sản phẩm du lịch mang tính liên kết qua các điểm, tuyến, nhìn chung các hoạt động còn thiên về tổ chức sự kiện.

- Giao Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá và các địa phương liên quan:

+ Đề xuất nội dung, hoạt động tập trung điểm nhấn, tăng cường tính liên kết, hình thành sản phẩm du lịch mới, đặc sắc của vùng, chú ý khai thác Di sản văn hoá của Thanh Hoá, khu vực và hình thành sản phẩm du lịch riêng có của Năm Du lịch quốc gia 2015, nên nghiên cứu theo Vùng, kết hợp với tuyến, điểm.

+ Tổ chức Đoàn khảo sát gồm các doanh nghiệp lữ hành, các chuyên gia về du lịch để đánh giá sản phẩm, tour, tuyến, thương hiệu du lịch của Năm Du lịch quốc gia 2015, các điều kiện cơ sở hạ tầng có liên quan trong tháng 12/2013, báo cáo lãnh đạo Bộ.

- Đề nghị tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tổng cục Du lịch phân loại, tổng hợp các nhóm công việc triển khai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015 (phần việc của năm 2014), sắp xếp thứ tự ưu tiên, nguồn kinh phí, phân công thực hiện, báo cáo lãnh đạo Bộ và lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét trước 30/11/2013.

5) Về thành lâp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức

 Giao Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá đề xuất thủ tục đề nghị các Ban, Bộ, ngành, địa phương liên quan cử nhân sự tham gia, tổng hợp báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định trước 30/11/2013.

6) Về Kế hoạch, tiến độ

- Trước 30/11/2013, Tổng cục Du lịch phối hợp với tỉnh Thanh Hoá mời một số nhà nghiên cứu, chuyên gia văn hoá, du lịch toạ đàm về chủ đề, tên gọi.

- Trước 30/11/2013, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

- Trong tháng 12/2013, họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lần 1 để xem xét chủ đề, nội dung, kế hoạch, phương thức tổ chức Năm du lịch quốc gia 2015.

7) Về đề xuất, kiến nghị của tỉnh Thanh Hoá

- Về tên gọi, chủ đề, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015, sau Toạ đàm lấy ý kiến các chuyên gia và cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lần 1 sẽ thống nhất chủ đề, chương trình (dự kiến tháng 12/2013).

- Nhất trí về chủ trương đề xuất hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch năm 2014, 2015, đề nghị tỉnh Thanh Hoá sớm có báo cáo cụ thể các dự án hạ tầng đủ điều kiện hỗ trợ, xếp sắp thứ tự ưu tiên gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Đồng ý chủ trương giao Tổng cục Du lịch, Cục Hợp tác quốc tế tạo điều kiện để Thanh Hóa được tham gia, quảng bá văn hoá, du lịch tại các sự kiện giới thiệu, quảng bá văn hoá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước năm 2014, 2015.

- Về hỗ trợ của các đơn vị thuộc Bộ: Nhất trí, trên cơ sở Kế hoạch được Ban Chỉ đạo thống nhất, Bộ sẽ chỉ đạo các đơn vị tham gia có trách nhiệm phối hợp tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015; đề nghị các đơn vị thuộc Bộ đề xuất các hoạt động phối hợp, hưởng ứng với kế hoạch, dự trù kinh phí tổ chức phù hợp, lưu ý việc lồng ghép các hoạt động năm 2015.

8) Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các Sở, ngành chức năng:

- Phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Du lịch đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, hoàn thiện dự thảo kế hoạch tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015.

- Chủ động phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh dự kiến tham gia và các doanh nghiệp du lịch khảo sát tour, tuyến du lịch, sản phẩm du lịch đặc trưng cho Năm Du lịch quốc gia 2015.

- Tập trung xây dựng, hoàn chỉnh về cơ sở hạ tầng du lịch, chỉnh trang cảnh quan các địa điểm dự kiến tổ chức các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2015. Làm rõ mục tiêu, các chỉ tiêu phấn đấu, dự kiến kết quả đạt được qua tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015 tại địa phương;

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá, cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị liên quan;

- UBND tỉnh Thanh Hoá;

 Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hoá;

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS (25).

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác