418/BVHTTDL-VHDT

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Phối hợp tổ chức Lễ hội giao lưu văn hoá vùng, miền các dân tộc Việt Nam năm 2010

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

 

Để chuẩn bị việc tổ chức Lễ hội Giao lưu văn hóa vùng, miền các dân tộc Việt Nam trong khuôn khổ Đại lễ kỷ niệm 100 năm Thăng Long-Hà Nội (diễn ra trong 04 ngày, từ 07/10 đến hết 10/10/2010), ngày 22 tháng 10 năm 2010, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 3610/BVHTTDL-VHDT về việc đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ hội trên và ra quyết định giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Công viên Thống Nhất phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Triển lãm Văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Vụ Văn hóa dân tộc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng, cơ sở vật chất đáp ứng các yêu cầu để Lễ hội trên được tổ chức thành công tốt đẹp. Ngoài ra, với tinh thần và nội dung Quyết định số 3038/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân TP Hà Nội ngày 19 tháng 6 năm 2009 về việc phân công các đơn vị thực hiện nội dung các hoạt động Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội năm 2010 tại Quyết định số 795/QĐ-TTG ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội một số việc như sau:

1. Ra Quyết định bàn giao việc sử dụng mặt bằng Công viên Thống Nhất cho Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ hội Giao lưu văn hóa vùng, miền các dân tộc Việt Nam từ ngày 07/9/20/0 đến hết ngày 13/10/2010 để Bộ có thời gian khảo sát và lên phương án sử dụng hợp lý đối với các hoạt động và nội dung của Lễ hội cho các đơn vị, địa phương tham gia.

2. Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành có chức năng của TP Hà Nội tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về các vấn đề: an ninh trật tự, vệ sinh công cộng, điện, nước,…trong việc tổ chức Lễ hội Giao lưu văn hóa vùng, miền các dân tộc Việt Nam, đóng góp cho thành công chung của Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội năm 2010.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để báo cáo):

- Lưu; VT, VHDT, Hg.6

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác