4210/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Tuần phim Việt Nam tại CHLB Đức

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Họp tác quôc tê và Cục trưởng Cục Điện ảnh,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Điện ảnh phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức, Công ty BHD Việt Nam tổ chức Tuần phim Việt Nam, thời gian từ 11- 17/12/2015 tại CHLB Đức nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - CHLB Đức, bao gồm các hoạt động:
- Chiếu phim truyện Việt Nam và các phim tài liệu quảng bá du lịch:
- Phim truyện: 04 phim, bao gồm
+ “Nhà tiên tri” - Công ty TNHTi MTV Hãng Phim truyện Việt Nam sản xuất năm 2015.
+ “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” - Hãng phim Thiên Ngân phối hợp với Phương Nam Phim, Công ty tố chức biếu diễn và Điện ảnh thành phố họp tác sản xuất năm 2015.
+ “Quyên” - Công ty TNHH BHD Việt Nam sản xuất năm 2015.
+ “Trúng số” - Công ty TNHH Vùng trời mơ ước, DBS sản xuất năm 2014, đại diện phim Việt Nam tham dự giải Oscar năm 2015.
- Phim tài liệu quảng bá du lịch:
+ “Làng Việt xưa-nay”
+ “Việt Nam-Vẻ đẹp bất tận”.
+ Các clip quảng bá bối cảnh du lịch Việt Nam.
- Triến lãm “Điện ảnh và du lịch Việt Nam”:
+ Địa điểm: Rạp chiếu phim Filmhaus, Berlin, CHLB Đức.
- Thời gian: Từ ngày 12 - 15/12/2015.
+ Nội dung: Giới thiệu bối cảnh quay phim là những điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam tới khán giả và công chúng Đức.
+ Hình thức: 10-15 khung ảnh cỡ lớn đặt tại sảnh rạp chiếu phim nơi tổ chức Tuần phim Việt Nam tại Berlin, CHLB Đức. Các tài liệu, poster, ấn phẩm, DVD phim du lịch... sẽ được giới thiệu trong Triển lãm.
Điều 2. Về kinh phí:
- Công ty BHD Việt Nam chịu trách nhiệm thuê rạp chiếu phim, in ấn vé mời và phát hành tài liệu quảng bá cho Tuần phim Việt Nam tại Đức.
- Cục Điện ảnh chịu các chi phí sau:
+ Chi phí gửi phim đi về, trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp 2015 của Cục Điện ảnh.
+ Chi phí cử đoàn Cục Điện ảnh (03 người) tổ chức và tham dự Tuần phim, bao gồm vé máy bay khứ hồi, đi lại sân bay-khách sạn, ăn, ở, đi lại tại địa phương, visa, bảo hiếm, tiền điện thoại, lễ tân, quà tặng, trích từ nguồn xã hội hóa.
+ Chi phí tổ chức gian hàng, triển lãm, cử 01 cán bộ đi thực hiện, trích từ nguồn kinh phí Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2015 của Cục Điện ảnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục  trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục  trưởng Cục Điện ảnh và Thủ trưởng các cơ quan quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Vương Duy Biên;
-Lưu: VT, HTQT, TQA (10).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác