4211/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương và thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tôn tạo chùa Du Anh thuộc di tích động Hồ Công, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 9013/UBND- VX ngày 26 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị thỏa thuận chủ trương và thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo chùa Du Anh thuộc di tích động Hồ Công, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân Thanh Hóa về việc lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Anh để bảo tồn và phát huy giá trị.
2. Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật nói trên gồm các hạng mục: Xây dựng lại nhà Tổ; xây mới nhà bếp + vệ sinh, nhà tình thương, tôn tạo sân vườn và hạ tầng kỹ thuật. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Về phương án thiết kế mặt bằng tổng thể tôn tạo di tích: Nghiên cứu phương án xây dựng nhà Tổ phía sau và thẳng trục với nhà Tam bảo hoặc có thể xây dựng nhà Tổ tại vị trí nhà Ni. Trong khuôn viên di tích chỉ xây dựng tháp mộ sư có kiến trúc truyền thống 3 tầng trở xuống. Điều chỉnh tên gọi là “cổng chùa” thay cho tên .gọi “Tam quan”. Sử dụng đèn pha đặt tại các góc khuất để chiếu sáng sân vườn di tích thay cho phương án sử dụng đèn chiếu sáng đô thị không phù hợp cảnh quan di tích.
- Sử dụng gạch Bát lát sân để lát bề mặt nắp cống trong sân Tam bảo.
- Phương án thiết kế nhà Tổ cần điều chỉnh theo hướng: Giảm kích thước gian giữa, kích thước gian giữa hàng cột trục A-B, trục C-D và không làm đầu dư chạm rồng trong các bộ vì; hạ thấp chiều cao từ nền nhà đến dạ tàu xuống dưới 2,3m và từ mặt sân lên đến nền nhà chỉ làm từ một đến ba bậc cấp.
- Thuyết minh Báo cáo kinh tế kỹ thuật cần bổ sung lịch sử xây dựng và khảo tả hiện trạng công trình nhà Tổ và bỏ Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ trong phần căn cứ pháp lý vì đã hết hiệu lực thi hành.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo cơ quan chức năng bổ sung, hoàn thiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật, sau đó lấy ý kiến của nhân dân địa phương và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c):
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, DSVH, NAD.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác