4218/BVHTTDL-DSVH

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG- Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc thẩm định DA tôn tạo một số hạng mục thuộc di tích chùa Hoằng Ân, Hà Nội.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3485/VHTTDL-QLDT ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng di tích chùa Hoằng Ân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Dự án tôn tạo một số hạng mục công trình thuộc di tích chùa Hoằng Ân, bao gồm các nội dung: quy hoạch sân vườn khu di tích; xây dựng mới nhà khách, nhà vệ sinh, bãi để xe, hồ sen, cấp thoát nước, điện chiếu sáng, tường rào. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

- Thuyết minh sự cần thiết của Dự án cần dựa trên thực tế hiện trạng xuống cấp của di tích và tình hình quản lý, phát huy giá trị của di tích này.

Về phương án quy hoạch: Chỉnh trang nguyên trạng ao hiện có và chỉ làm một lối đi nhỏ chạy xung quanh ao. Thu hẹp phần lát sân ở khu vực đặt bên trái hạng mục hành lang tả và phía sau nhà mẫu, nhà khách để mở rộng diện tích vườn trông cây xanh tôn tạo cảnh quan, đồng thời giữ nguyên địa hình tự nhiên của khu vực này. Sân trước tiên đường và sân trong của tam bảo lát gạch Bát (không lát đá). Không trồng cây cau, cây cọ và không làm đèn đá trong di tích. Sử dụng đèn pha đặt trong các góc khuất để chiếu sáng sân vườn di tích.

Cần nghiên cứu tư liệu để trên cơ sở phục hồi tam quan. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thỏa thuận hạng mục này nếu có đủ cơ sở khoa học.

- Chiều cao từ mặt nền nhà khách lên đến bụng tàu mái chỉ làm tối đa 2,25m.

-Hạ thấp chiều cao trụ tường rào và bỏ bớt trang trí kỷ hà trên đỉnh tường rào.

- Không xây dựng mới nhà phục vụ vì trong di tích có nhiều hạng mục công trình có thể bố trí làm nhà phục vụ, đồng thời giảm mật độ xây dựng để bảo vệ cảnh quan di tích.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cần hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh Dự án sau đó phê duyệt theo thẩm quyền; công bố công khai Dự án tại địa phương./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (2b), TĐT.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác