421/BVHTTDL- DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích đền Mẫu Âu Cơ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 5698/TTr-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích đền Mẫu Âu Cơ, xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ (kèm hồ sơ). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thấm định như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo đền Mẫu Âu Cơ, bao gồm các hạng mục: Bổ sung 02 bộ cửa vào Hậu cung; cải tạo tường bao di tích, cổng phụ, lan can ao sen; xây mới nhà bia.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Không chạm hoa văn trên cửa vào Hậu cung để thống nhất với mẫu cửa thượng song hạ bản hiện có tại gian giữa Hậu cung.
- Về phương án thiết kế nhà bia: Dịch chuyển vị trí xây dựng công trình ra xa đền chính. Thiết kế mái nhà bia phải có bờ nóc, không làm rùa đội bia và trán bia hình cung hoặc vạt góc. Nội dung văn bia cần có ý kiến thấm định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi thi công.
- Giảm chiều cao của cánh cổng phụ bằng với chiều cao của tường.
- Không chạm đề tài “Tứ quý” trên bề mặt tường rào.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cờ quan liên quan hoàn thiện Thiết kế và lấy ý kiến của chính quyền và nhân dân địa phương về phương án xây dựng tường rào bằng chất liệu đá, sau đó triển khai các bước kế tiếp theo quy định của pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08;
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác