4232/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước

Ngày 22 tháng 11 năm 2011, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh chủ trì buổi làm việc với đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước và đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước về việc triển khai thực hiện một số dự án, công trình văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ có đại diện lãnh đạo một số Tổng cục, Cục, Vụ và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước và đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước báo cáo; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Tỉnh Bình Phước nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế, an ninh, chính trị, quốc phòng của khu vục phía Nam và cả nước. Trên địa bàn Tỉnh, có nhiều dân tộc cùng sinh sống, cùng với các di tích lịch sử và cảnh quan tự nhiên là thế mạnh để phát triển du lịch. Để phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, đề nghị Tỉnh lưu ý:

- Chú trọng công tác xây dựng quy hoạch, nhất là quy hoạch phát triền văn hoá, thể thao, du lịch trong quy hoạch tổng thể, phù hợp với điều kiện và tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

- Cần có những cơ chế thông thoáng và những chính sách ưu đãi để thu hút các tổ chức đầu tư vào thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

- Quan tâm giới thiệu, quảng bá tiềm năng và phát huy thế mạnh du lịch Bình Phước trên hệ thống Đài Truyền hình Trung ương và địa phương (tạo không gian văn hóa du lịch Bình Phước). Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ hỗ trợ một phần kinh phí và giới thiệu đơn vị làm phim của Bộ phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện 01 video cúp.

2. Tiếp tục đẩy mạnh và phát triển văn hóa, thể thao cơ sở:

- Đề nghị Tỉnh nghiên cứu tổ chức các sự kiện văn hoá-thể thao, đặc biệt là những sự kiện về các thế mạnh của Tỉnh để thu hút sự quan tâm của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tham gia góp ý và chỉ đạo thực hiện.

- Đề nghị Tỉnh chú ý quan tâm hơn nữa việc phát triển phong trào văn hóa, thể thao ở cơ sở; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tham gia hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn đội ngũ này.

3. Việc triển khai thực hiện các dự án cụ thể:

- Về dự án Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng sóc Bom Bo: ủng hộ việc tỉnh Bình Phước thực hiện mở rộng diện tích quy hoạch lên 113,04 ha. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ hỗ trợ kinh phí đầu tư thực hiện phần lõi của dự án; tỉnh Bình Phước kêu gọi đơn vị tham gia đầu tư cho các dự án thành phần.

- Về Dự án tu bổ, tôn tạo di tích cấp quốc gia Mộ tập thể 3000 người tại thị xã Bình Long: Thống nhất hỗ trợ đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư phát triển của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

- Đối với các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng liên quan đến phát huy các di tích, điểm du lịch: Trên cơ sở Tỉnh có dự án cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét để hỗ trợ kinh phí thực hiện trong giai đoạn 2012-2015.

4. Đối với việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao như nhà văn hóa, bảo tàng, thư viện, hồ bơi, nhà thi đấu đa năng…: Đề nghị Tỉnh lập các dự án cụ thể gửi các Cục, Vụ chức năng để góp ý. Sau khi thẩm định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có văn bản hiệp y trình Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, cần phân kỳ đầu tư để đảm bảo tính hiệu quả, khả thi. Những dự án chưa thể thực hiện trước mắt cũng phải có quy hoạch đất đai .

5. Để giới thiệu, quảng bá và kêu gọi các tổ chức, cá nhân đầu tư vào phát triển du lịch Bình Phước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất chủ trương tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư du lịch tại tỉnh Bình Phước trong năm 2012.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-UBND tỉnh Bình Phước;

-Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để báo cáo);

-Các Cục, Vụ thuộc Bộ có liên quan;

- Sở VHTTDL Bình Phước;

- Lưu: VT, VP(TH TT), VVD.30

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác