4239/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tổ chức Những ngày Văn hóa Belarus tại Việt Nam

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng
 
Thực hiện kết quả đạt được trong khuôn khố chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 5 năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Bộ Văn hóa Belarus tổ chức thành công Những ngày Văn hóa Belarus tại Việt Nam từ ngày 03 đến ngày 07 tháng 11 năm 2014 tại Hà Nội và thành phố Hải Phòng.
Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch trân trọng cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch Hải Phòng và các Sở, Ban, ngành liên quan của Hải Phòng đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ có hiệu quả trong quá trình chuẩn bị, tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ Những ngày Văn hóa Belarus tại thành phố Hải Phòng, góp phần vào thành công của sự kiện văn hóa này. Đặc biệt, Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch gửi lời cảm ơn ông Dương Anh Điền - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Kết quả tốt đẹp của Những ngày Văn hóa Belarus tại Việt Nam năm 2014 góp phần tích cực vào việc củng cố và phát triến mối quan hệ họp tác hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam và Belarus.
Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, giúp đỡ của Úy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng trong các hoạt động hợp tác, giao lưu văn hóa, thế thao và du lịch giữa Việt Nam và các nước trong thời gian tới.
Trân trọng./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Văn phòng UBND Hải Phòng;
- S VHTTD1 Hải Phòng;
- SNgoại vụ Hải Phòng;
- Lưu: VT, HTQT, NĐT.12.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác