4245/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận Thiết kế bản vẽ thi công tu bổ, tôn tạo di tích Văn Miếu Mao Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1202/ SVHTTDL-TĐCT ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương đề nghị thỏa thuận Thiết kế bản vẽ thi công tu bổ, tôn tạo di tích Văn Miếu Mao Điền, xã cẩm Điền, huyện cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất nội dung Thiết kế bản vẽ thi công nói trên, gồm các hạng mục: Tôn tạo xây dựng mới nhà ban quản lý, đường vào, sân, bồn hoa, kè đá và hệ thống thoát nước. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Cần điều chỉnh thiết kế phương án mặt bằng vị trí xây dựng các hạng mục theo hướng tập trung xây dựng nhà ban quản lý và sân + bãi xe tại khu đất phía bên tả của Văn Miếu, khu vực đất bên hữu của Văn Miếu chỉ tôn tạo hồ nước hiện có kết hơp trồng cây xanh tạo cảnh quan để giảm diện tích xây dựng sân, đường, bãi xe.
- Thiết kế các, bồn hoa trong khu vực sân trước nhà ban quản lý và sân + bãi xe theo hướng đơn giản, không làm chữ, tạo hình phức tạp, đồng thời tăng cường trồng cây xanh có tán lớn.
- Hồ sơ thiết kế cần bổ sung các văn bản pháp luật về di sản văn hóa trong phần căn cứ pháp lý và ảnh màu chụp hiện trạng di tích và khu vực thiết kế.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương hướng dẫn Chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện Thiết kế và lấy ý kiến đồng thuận của chính quyền, nhân dân địa phương, sau đó tiến hành các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c):
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NAD.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác