4270/QĐ-HĐNNƯT

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quy định Nguyên tắc làm việc của Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015

281114152710.pdf

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác