4310/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc gửi Báo cáo thường niên về công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể năm 2012

Kính gửi: Ủy ban nhân dân

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Luật Di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 30 tháng 6 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 04/2010/TT- BVHTTDL quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Điều 9 của Thông tư có quy định thời hạn gửi Báo cáo về công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể chậm nhất là 31 tháng 10 hằng năm. Ngày 17 tháng 7 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 2379/BVHTTDL-DSVH gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện các quy định tại Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa trong đó có việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể.

Để có cơ sở đánh giá và cập nhật thông tin quản lý, đề xuất tham mưu trong công tác bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể hàng năm, đặc biệt là tình hình triển khai thực hiện Thông tư số 04/2001/TT-BVHTTDL, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và tạo điều kiện để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tích cực triển khai công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh, thành phố và sớm gửi  Báo cáo thường niên về công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể năm 2012 về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (có Danh sách kèm theo).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất mong nhận được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng

-Lưu: VT, HTQT (1), NXĐ.5.

  

DANH SÁCH CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG CHƯA GỬI BÁO CÁO KIỂM KÊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ NĂM 2012

Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2012

 

Số tt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Tên tỉnh/Tp

An Giang

Bà Rịa-Vũng Tàu

Bắc Giang

Bạc Liêu

Bắc Ninh

Bến Tre

Bình Dương

Bình Phước

Bình Thuận

Cà Mau

Tp.Cần Thơ

Cao Bằng

Tp.Đà Nẵng

Đắk Lắk

Đắk Nông

Đồng Nai

Đồng Tháp

Gia Lai

Hà Giang

Tp.Hà Nội

Hà Tĩnh

Hải Dương

Tp.Hải Phòng

Hậu Giang

Hưng Yên

Khánh Hòa

Kiên Giang

Số tt

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

 

Tên tỉnh/Tp

Kon Tum

Lai Châu

Lâm Đồng

Lạng Sơn

Long An

Nam Định

Nghệ An

Ninh Thuận

Phú Thọ

Phú Yên

Quảng Bình

Quảng Nam

Quảng Ngãi

Quảng Ninh

Quảng Trị

Sóc Trăng

Thái Bình

Thái Nguyên

Thừa Thiên Huế

Tiền Giang

Tp. Hồ Chí Minh

Trà Vinh

Tuyên Quang

Vĩnh Long

Vĩnh Phúc

Yên Bái.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác