4336/BVHTTDL-NTBD

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Biểu diễn chương trình nghệ thuật phục, và Hội nghị Tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Kính gửi:

- Cục Chính trị - Bộ Tư Lệnh Bộ đội Biên phòng.

- Đoàn Nghệ thuật Bộ đội Biên phòng.

Thực hiện Kế hoạch số 178 – KH/BTGTW ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức 4 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trong đó, chương trình nghệ thuật với chủ đề "Làm theo lời Bác" có thời lượng 90 phút sẽ tổ chức biểu diễn tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội và được Truyền hình trực tiếp trên sóng VTV vào 20h00 ngày 11 tháng 12 năm 2010.

Đây là sự kiện chính trị trọng đại mang ý nghĩa tuyên truyền về việc Tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; là dịp để các văn nghệ sỹ, diễn viên, những chiến sỹ trên mặt trận văn hóa trong cả nước thể hiện tấm lòng của mình đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, Nhà hát ca múa Quân đội tổ chức thực hiện, phối hợp với các đơn vị Nghệ thuật Trung ương và địa phương, các đơn vị đào tạo Nghệ thuật, các đơn vị Nghệ thuật Quân đội, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội (Hội Nhà báo Hà Nội), Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức biểu diễn.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Cục Chính trị - Bộ Tư Lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Đoàn Nghệ thuật bộ đội Biên phòng phối hợp với Nhà hát ca múa Quân đội tổ chức thực hiện chương trình nghệ thuật trên đạt được kết quả tốt.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban TGTW (để b/c);

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Các đơn vị phối hợp thực hiện;

- Lưu: VT, VP. NTBD, TĐg (15).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác