4338/BVHTTDL –DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v xây dựng Nhà tưởng niệm các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa tại di tích quốc gia đặc biệt Rừng Trần Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tình Cao Bằng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2640/UBND- vx ngày 22/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc xây dựng Nhà tưởng niệm các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa tại Di tích quốc gia đặc biệt Rừng Tràn Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Theo truyền thống Việt Nam, đền thờ các anh hùng dân tộc, danh nhân thường được xây dựng ở quê hương, nơi ở, nơi làm việc... Đối với danh nhân cách mạng, tại Công văn số 128-CV/TW ngày 16/9/1998, Thường vụ Bộ Chính trị đã chỉ đạo: "không đặt thành vấn đề xây dựng nhà tưởng niệm cấp quốc gia đối với danh nhân cách mạng. Nhà tưởng niệm xây dựng tại địa phương, quê hương danh nhân phải gắn với di tích gốc của danh nhân (nhà ở, vườn, nhà cũ hoặc từ đường dòng họ) và do nhân dân địa phương phối hợp với gia tộc, dòng họ của danh nhân làm". Gần đây, tại Kết luận số 88-KL/TW ngày 18/02/2014, Bộ Chính trị tiếp tục có ý kiến chỉ đạo đối với việc xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, cụ thể là: "Khu lưu niệm, nhà lưu niệm phải gắn với di tích gốc như nhà ở, vườn, nơi làm việc hoặc từ đường dòng họ của các đồng chí đó".
Bên cạnh đó, di tích Rừng Trần Hưng Đạo là nơi lưu niệm sự kiện thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân nên cũng không phù hợp với việc lưu niệm danh nhân. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng lựa chọn hình thức lưu niệm khác, không xây dựng Nhà tưởng niệm các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa tại Di tích quốc gia đặc biệt Rừng Trần Hưng Đạo.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng biết và tổ chức thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;

- Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác