4373/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định

Ngày 22 tháng 11 năm 2014, tại Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định - Phạm Hồng Hà về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 2011-2013, ước thực hiện năm 2014 của tỉnh Nam Định và việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 tại Nam Định.
Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện lãnh đạo: Tổng cục Thể dục thể thao, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam, Báo Văn hóa; về phía tỉnh Nam Định có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Hồng Phong, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Đức Long, đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Công thương, Y tế, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an Tỉnh; đại diện lãnh đạo thành phố Nam Định và Văn phòng UBND tỉnh.
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 2011-2013, ước thực hiện năm 2014 của tỉnh Nam Định và việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 tại Nam Định, các kiến nghị, đề xuất, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:
1) Đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nam Định. Các lĩnh vực kinh tế-xã hội của Tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó có lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch của Tỉnh.
2) Để thực hiện tốt công tác tổ chức và quản lý lễ hội, phát triển sự nghiệp văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch của Tỉnh năm 2014 và những năm tiếp theo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị tỉnh Nam Định quan tâm, chỉ đạo:
- Tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, xứng đáng là trung tâm kinh tế-văn hóa-xã hội vùng Nam đồng bằng Sông Hồng.
- Quan tâm, bố trí tổng nguồn chi cho hoạt động văn hóa, thể thao tương ứng với mức tăng trong tổng nguồn chi ngân sách của Tỉnh hằng năm.
- Tập trung đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn, đặc biệt phải xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ du lịch đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách du lịch có khả năng chi trả cao.
3) Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014:
- Giao Tổng cục Thể dục thể thao hỗ trợ Tỉnh về chuyên môn để tổ chức thành công các môn thi trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII tại Nam Định; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội về sự công bằng, minh bạch, khách quan trong việc tổ chức, điều hành các cuộc thi đấu; hỗ trợ Tỉnh tập huấn lực lượng tình nguyện viên phục vụ công tác tổ chức Đại hội; phối hợp với các đơn vị liên quan có kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn đối với một số môn thể thao được quần chúng quan tâm; khẩn trương tiến hành các thủ tục hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức các môn thi cho địa phương đăng cai.
- Giao Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam triển khai thực hiện chương trình Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII theo đúng kịch bản đã được phê duyệt.
- Giao Tổng cục Du lịch kiểm tra, đảm bảo chất lượng dịch vụ của các khách sạn trên địa bàn tỉnh Nam Định trước và trong quá trình tổ chức Đại hội.
- Đề nghị UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo các Sở, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII; có kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, y tế, vệ sinh môi trường trước và trong thời gian diễn ra Đại hội; kinh phí chi bắn pháo hoa tại Lễ Khai mạc Đại hội phải thực hiện bằng nguồn xã hội hóa.
3) Về một số đề xuất, kiến nghị của Tỉnh:
- Về đề nghị Bộ quan tâm, phối hợp kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục bố trí vốn để thực hiện dự án Di tích quốc gia đặc biệt Đền Trần - Chùa Tháp, dự án xây dựng Nhà thi đấu Đa năng: đề nghị tỉnh Nam Định có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ và gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét, có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.
- Về đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục trình UNESCO công nhận “Tín ngưỡng thờ Tam phủ của người Việt” là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý với đề xuất của Tỉnh và sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trình UNESCO trong năm 2016.
- Về đề nghị bố trí tăng nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa để tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Nam Định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổng hợp kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2015 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định có kế hoạch sử dụng hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2015.
Đối với các dự án tu bổ, chống xuống cấp các di tích lịch sử văn hóa quốc gia trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2016-2020 sẽ được triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Tỉnh ủy Nam Định;
- UBND tỉnh Nam Định;
- Sở VHTTDL tỉnh Nam Định;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VP(THTT), NVN.40.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác