4377/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận Dự án cải tạo, nâng cấp hồ thôn Trại Sen, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1250/SVHTTDL-TĐCT ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải
Dương đề nghị thỏa thuận Dự án cải tạo, nâng cấp hồ thôn Trại Sen, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận Dự án cải tạo, nâng cấp hồ thôn Trại Sen với nội dung nạo vét lòng hồ thuộc khu vực bảo vệ II của di tích lịch sử Mộ và Đền thờ Nữ Tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Bố sung phương án tôn tạo kè hồ phía trước di tích.
- Hiện nay, ranh giới khu vực bảo vệ II của di tích lịch sử Mộ và Đền thờ
Nữ Tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ có một phần được xác định là bờ đất giữa hồ. Sau khi cải tạo, nâng cấp hồ bờ đất sẽ không còn, vì vậy đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương nghiên cứu phương án điều chỉnh, mở rộng khu vực bảo vệ II của di tích gồm toàn bộ diện tích hồ thôn Trại Sen trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương được biết và phối hợp với Chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.07.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác