4391/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận BCKTKT tu bổ di tích Hồng Anh Thư Quán, tỉnh Cà Mau

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1576/SVHTTDL-DT ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Sở vấn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau đề nghị thỏa thuận Báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ, phục dựng một số hạng mục thuộc di tích Hồng Anh Thư Quán, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau (kèm theo hồ sơ Báo cáo kinh tế-kỹ thuật). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận nội dung Báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ, phục dựng di tích Hồng Anh Thứ Quán, bao gồm: Phục hồi quầy bán sách báo; Tổ chức trưng bày hình ảnh, hiện vật gắn liền với hoạt động của Hồng Anh Thư Quán năm xưa (bàn ghế, ma-nơ-canh, thể hiện hoạt động hội họp của Chi hội Thanh niên cách mạng Đồng chí hội); Tổ chức sưu tầm hình ảnh, hiện vật; bảo dưỡng một số chi tiết công trình như: dặm vá hệ thống cửa, sàn gỗ, cạo sơn tường, thay mới một số thiết bị điện, nước và phần mái lợp tole.
Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý: Bổ sung thuyết minh và bản vẽ kỹ thuật hoặc ảnh màu phối cảnh của hạng mục quầy bán sách báo, bàn ghê, ma-nơ-canh; phương án sưu tâm hình ảnh, hiện vật đê trưng bày tại di tích.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau hoàn thiện Báo cáo và triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác