4393/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 4393/TB-BVHTTDL ngày 29 tháng 11 năm 2013 Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc

Ngày 09 tháng 11 năm 2013, tại Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc. Sau khi nghe báo cáo và kiến nghị của Nhà hát, ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Hoan nghênh và ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được của Nhà hát trong thời gian qua. Nhà hát đã nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng các chương trình nghệ thuật chất lượng tốt tham gia Liên hoan Ca Múa Nhạc Việt Nam-Lào-Campuchia-Myanmar, Những ngày văn hoá Việt Nam tại Philippines, Ngày hội văn hoá các dân tộc Raglai tại Ninh Thuận và tổ chức các buổi lưu diễn, thành lập đội xung kích phục vụ đồng bào, chiến sĩ vùng núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, được dư luận đánh giá cao.

2. Yêu cầu Nhà hát tiếp tục phát huy kết quả đạt được, xây dựng nhiều chương trình nghệ thuật đậm bản sắc văn hoá các dân tộc Việt Nam để biểu diễn ở ngoài nước và phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

3. Về các đề nghị cụ thể của Nhà hát:

3.1. Về việc đổi tên Nhà hát thành “Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Nam” để xây dựng chức năng, nhiệm vụ, mở rộng việc xây dựng các tiết mục, chương trình nghệ thuật dân gian của tất cả các dân tộc trên đất nước Việt Nam. Đề nghị Nhà hát khẩn trương xây dựng Đề án, tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của các nhà khoa học (hoàn thành trong tháng 12 năm 2013), báo cáo Bộ để trình cấp có thẩm quyền quyết định.

3.2. Đồng ý chủ trương việc Nhà hát xây dựng Đề tài nghiên cứu khoa học sưu tầm một số loại hình văn nghệ dân gian tiêu biểu của các dân tộc Việt Nam. Giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn Nhà hát đăng ký, triển khai xây dựng đề tài và ứng dụng vào thực tiễn làm tư liệu cho các đơn vị nghệ thuật dân gian, dân tộc trong cả nước.

3.3. Đồng ý Nhà hát xây dựng Đề án kho dữ liệu, chương trình nghệ thuật của Nhà hát từ trước đến nay (60 năm qua). Đề nghị Nhà hát khôi phục lại các chương trình tiết mục nghệ thuật dân gian đặc sắc đã có, dự kiến bổ sung các loại hình nghệ thuật vùng miền khác trong cả nước để xây dựng thành các chương trình nghệ thuật dân gian truyền thống Việt Nam. Xây dựng dự toán kinh phí, trong đó dự kiến một phần từ nguồn hỗ trợ trong Chương trình hành động và Chương trình xúc tiến quảng bá du lịch.

3.4. Về công tác tổ chức, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực: Nhà hát cần có quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, cử các cán bộ chuyên môn làm công tác nghiên cứu, sưu tầm về nghệ thuật ca, múa, nhạc, các cán bộ có năng lực về công tác biên đạo, đạo diễn, các nhạc sĩ, ca sĩ đi đào tạo nhằm đáp ứng với sự phát triển của Nhà hát trong thời kỳ mới.

3.5. Về kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 60 năm thành lập Nhà hát và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba: Bộ đã có văn bản đồng ý, đề nghị Nhà hát làm việc chặt chẽ với các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ, Vụ Thi đua, Khen thưởng để chuẩn bị chu đáo, đảm bảo Lễ Kỷ niệm thực sự ý nghĩa, thiết thực và tiết kiệm.

3.6. Về quản lý công trình xây dựng của Nhà hát:

- Đề nghị Nhà hát đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các gói thầu thuộc công trình số 6, sân vườn và nhà luyện tập cá nhân, bàn giao cuối tháng 11 năm 2013 để đưa vào sử dụng, kịp thời phục vụ Kỷ niệm 60 năm Thành lập Nhà hát.

- Giám sát chặt chẽ, quản lý tốt 9 gói thầu số 12 xây dựng Nhà hát tại đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đây là Dự án lớn của Bộ, đề nghị chủ đầu tư thực hiện nghiêm Luật Đấu thầu, đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện công trình.

3.7. Đồng ý về chủ trương mua 01 xe ô tô con cho Nhà hát. Đề nghị Nhà hát làm việc với Vụ Kế hoạch, Tài chính đưa vào kế hoạch năm 2014. 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc và các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ (để phối hợp);

- Nhà hát CMNDG Việt Bắc (để thực hiện);

- Lưu: VT, VP (THTT.1), NHH. 30

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác