4396/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v phối họp triển khai Kế hoạch xây dựng hồ sơ đa quốc gia Nghệ thuật Sơn Mài trình UNESCO

041116161432.pdf

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác