4396/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón Nhạc trưởng Tây Ban Nha sang tập luyện và biểu diễn

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đổi ngoại của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giámđốc HọcViện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đón nhạc trưởng Gomez Ramirez David (quốc tịch Tây Ban Nha) sang tập luyện và biểu diễn với Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội thuộc Học viện.
Thời gian: từ ngày 20/01/2015 đến ngày 30/01/2015.
Địa điểm: Phòng hòa nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Điều 2. Về kinh phí:
- Phía Bạn chịu chi phí cho chuyến đi của nhạc trưởng bao gồm: vé máy bay hành trình quốc tế, thù lao chuyên gia, bảo hiếm, visa.
- Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chịu chi phí: khách sạn, đi   lại tại Hà Nội, lễ tân đón tiếp, quà tặng, mời cơm chuyên gia, thù lao tập luyện, tổ chức biểu diễn phục vụ cho Dàn nhạc giao hưởng trích từ nguồn ngân sách 2015 của Học viện.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kể hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Học viện  Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT. NCT (7).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác