4426/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái tại buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân TP. Cần Thơ

Ngày 13 tháng 10 năm 2015, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Huỳnh Vĩnh Ái đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Lê Văn Tâm về Kế hoạch tổ chức Lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ lần thứ V năm 2016 (sau đây gọi tắt là Lễ hội) và việc ghi vốn Kế hoạch Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2016.
Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Nghệ thuật biểu diễn. Về phía TP. Cần Thơ có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ báo cáo kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hoá nghệ thuật, thể thao và du lịch tại Lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ lần thứ V năm 2016, kế hoạch chương trình mục tiêu phát triển văn hóa, thể thao và hỗ trợ hạ tầng du lịch năm 2016 và một số kiến nghị, đề xuất, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:
1. Về công tác tổ chức Lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ lần thứ V năm 2016:
- Lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ lần thứ V năm 2016 là cơ hội quảng bá hình ảnh, con người Nam bộ, nâng cao giá trị và tầm quan trọng của ẩm thực dân gian, hướng đến phát triển bền vững và từng bước xây dựng thương hiệu quốc gia. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhất trí nội dung chương trình Lễ hội. Đề nghị Ban Tổ chức lưu ý công tác tuyển chọn các nghệ nhân dân gian - chủ nhân của Lễ hội phải được kỹ càng, đúng tiêu chí, đúng đối tượng, đảm bảo tính chất dân gian của Lễ hội, qua đó tôn vinh các nghệ nhân dân gian, quảng bá, giới thiệu giá trị văn hóa và phát huy được bản sắc của địa phương.
- Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn: phối hợp, hỗ trợ thành phố Cần Thơ về mặt chuyên môn, góp ý kịch bản Chương trình Khai mạc Lễ hội và Đề án tổ chức thi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long.
- Giao Cục Văn hóa cơ sở:
+ Làm đầu mối phối hợp tổ chức các hoạt động của Lễ hội; tham mưu, đề xuất nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ hội.
+ Phối hợp với thành phố Cần Thơ quảng bá, giới thiệu các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội.
+ Tham mưu, đề xuất hình thức khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lễ hội. Đề nghị Ban Tổ chức chủ động nguồn kinh phí khen thưởng trong tổng kinh phí tổ chức Lễ hội.
+ Có văn bản đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành liên quan hưởng ứng, phối hợp, tham gia Lễ hội.
- Giao Tổng cục Du lịch:
+ Sớm xúc tiến, thành lập Ban điều phối phát triển du lịch vùng ĐBSCL để thực hiện các dự án của Vùng;
+ Quan tâm, tạo điều kiện, tổ chức kết nối các tuyến du lịch đến Cần Thơ trong thời gian diễn ra Lễ hội.
- Giao Tổng cục Thể dục thể thao: nghiên cứu, hướng dẫn thành phố Cần Thơ tổ chức Giải bóng chuyền bãi biển trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội góp phần thu hút đông đảo khán giả và du khách tham gia Lễ hội.
2. Về một số kiến nghị, đề xuất của Thành phố:
a) Về việc bố trí nguồn vốn chương trình mục tiêu phát triển văn hóa
- Theo Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 14.9.2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, chương trình mục tiêu phát triển văn hóa tập trung ưu tiên hỗ trợ dự án tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt. Đối với việc tu bổ tôn tạo di tích cấp quốc gia của Thành phố Cần Thơ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, xem xét, có ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để bố trí nguồn vốn từ chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 đối với một số di tích quốc gia có ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa truyền thống của dân tộc.
- Về việc tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao: Theo Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 14.9.2015 của Thủ tướng Chính phủ, chương trình mục tiêu phát triển văn hóa chỉ hỗ trợ đầu tư các dự án văn hóa quan trọng, cấp bách theo Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 09.01.2013 của Thủ tướng Chính phủ, không hỗ trợ đầu tư các công trình thể thao như sân vận động, bể bơi ngoài trời, các dự án của địa phương (Thông báo số 211/TB-VPCP ngày 02.7.2015 của Văn phòng Chính phủ).
b) Về việc hỗ trợ vốn hạ tầng du lịch: Ghi nhận đối với đề xuất hỗ trợ kinh phí dự án đường vào khu du lịch sinh thái Phong Điền và khu di tích lịch sử Lộ Vòng Cung. Đề nghị Thành phố cần lưu ý, tính toán hiệu quả phát huy giá trị và quy mô đầu tư.
c) Về việc tổ chức Giải việt dã báo Tiền Phong: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ chủ trương, giao Tổng cục Thể dục thể thao hướng dẫn, phối hợp với Thành phố tổ chức.
d) Về công tác vận động tài trợ tại Lễ hội: Đề nghị Thành phố Cần Thơ giao Ban Tổ chức Lễ hội chủ động kêu gọi tài trợ để giảm thiểu kinh phí tổ chức từ ngân sách địa phương.
3. Đề nghị thành phố Cần Thơ quan tâm, chỉ đạo:
- Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 và Sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo vận động viên, tập trung đầu tư phát triển các môn thể thao mang tính thế mạnh; tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động tập luyện thể dục thể thao quần chúng, thể thao trong trường học.
- Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Cần Thơ với mục tiêu trở thành cái nôi đào tạo và cung cấp VĐV đỉnh cao khu vực ĐBSCL cho quốc gia. Hiện nay dự án Trung tâm HLTTQG tại Cần Thơ đã khởi công xây dựng. Đề nghị Thành phố hỗ trợ giải phóng mặt bằng để Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia  tại Cần Thơ sớm xây dựng và hoàn thiện các hạng mục.
- Đề nghị Thành phố hỗ trợ giải phóng dứt điểm mặt bằng để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai xây dựng Nhà sáng tác tại Cần Thơ.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tham gia các hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2016, chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2016, phối hợp với tỉnh Kiên Giang tăng cường quảng bá, xúc tiến Năm Du lịch quốc gia năm 2016.
- “Tuần Văn hóa-Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long tại Hà Nội 2015” diễn ra từ ngày 15-18.11.2015 là sự kiện khởi động, giới thiệu kế hoạch, các sự kiện “Năm Du lịch quốc gia 2016-Phú Quốc-Đồng bằng sông Cửu Long”. Đề nghị Thành phố Cần Thơ thông qua Tuần Văn hóa-Du lịch tăng cường giới thiệu, quảng bá Lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ lần thứ V năm 2016.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Uỷ ban nhân dân Thành phố Cần Thơ và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các cơ quan liên quan thuộc Bộ;
- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ
- Sở VHTTDL thành phố Cần Thơ;
- Lưu: VT, VP, NHP .20.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác