4428/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4428/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 12 năm 2013 Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch năm 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4399/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch năm 2014 kèm theo sau.

Điều 2. Kinh phí thực hiện trích từ ngân sách sự nghiệp tại Văn phòng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, THTT

 

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN

Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch năm 2014

(Ban hành theo Quyết định Số: 4428/QĐ-BVHTTDL ngày  19/12/2012 của của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

STT

NỘI DUNG ĐỀ TÀI TUYÊN TRUYỀN

1

Tuyên truyền, phổ biến các Luật văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch

2

Tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách của Nhà nước trên các văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch

3

Tuyên truyền, phổ biến các chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án phát triển các lĩnh vực hoạt động Ngành đã được phê duyệt

4

Đợt xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, danh hiệu NSND, NSƯT năm 2014

5

Các hoạt động -sự kiện lớn của Ngành trong năm 2014

6

Giỗ tổ Hùng Vương

7

Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2014

8

Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ nhất năm 2014

9

Festival Huế lần thứ 8-2014

10

Liên hoan tuyên truyền lưu động và triển lãm tranh cổ động tấm lớn Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 55 năm Đường Trường Sơn -Đường Hồ Chí Minh

11

Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc’’ và Chủ tịch nước chúc Tết cộng đồng các Dân tộc Việt Nam tại Làng Văn hóa –Du lịch các dân tộc Việt Nam nhân dịp Tết Giáp Ngọ

12

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc khu vực Tây Nguyên lần thứ I tại Lầm Đồng

13

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ lần thứ VI

14

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ III

15

Festival Mỹ thuật Trẻ lần thứ 3 (dành cho các tác giả dưới 35 tuổi)

16

Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách chủ đề

17

Ngày hội Sách và văn hóa đọc 2014 (19-20/4/2014

19

Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc

20

Đại lễ Phật đàn Liên hiệp quốc Vesak 2014

21

Ngày hội văn hóa

22

Chương trình “Bản sắc Văn Văn hóa Việt Nam’’ tổ chức nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4

23

Chương trình Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc –Di sản Văn hóa Việt Nam’’ kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất 18/11 và Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11

24

Tổng kết 20 năm Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

25

Đại hội thi đua yêu nước các đơn vị thuộc Bộ, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành VHTTDL vào năm 2015

26

Tuyên truyền, giáo dục về các di tích đặc biệt quốc gia, các di sản văn hóa được UNESCO vinh danh trong hai năm 2013-2014

27

Ngày Quốc tế Hạnh phúc

28

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Olympic Trẻ lần thứ 2

29

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 17 (ASIAD 17)

30

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật Châu Á

31

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á (Para Games 7)

32

Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII

33

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á lần thứ 4

34

Công tác chuẩn bị cho dự Đại hội Thể Châu Á (ASIAD) 2019 và Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á năm 2016 tại Việt Nam

35

Các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia –Tây Nguyên-Lâm Đồng 2014

36

Hội chợ du lịch quốc tế ITE HCMC 2014

37

Hội chợ du lịch quốc tế VTTM Hà Nội 2014

38

Các hoạt động chuẩn bị Năm Du lịch Quốc gia –Thanh hóa 2015./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác