4434/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Hoàng Hữu Chính Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Vương Duy Biên tại buổi làm việc về tổ chức biểu diễn phục vụ đồng bào, chiến sỹ Tết Ất Mùi - 2015 và biểu diễn phục vụ nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015)

Ngày 28 tháng 11 năm 2014, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Vương Duy Biên đã có buổi làm việc với lãnh đạo các Nhà hát thuộc Bộ về tổ chức biểu diễn phục vụ đồng bào, chiến sỹ dịp Tết Ất Mùi - 2015 và biểu diễn phục vụ nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh nhân dân kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015). Cùng dự có đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ. Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:
1. Về tổ chức biểu diễn phục vụ đồng bào, chiến sỹ vùng sâu, vùng xa, biên giới Tết Ất Mùi - 2015:
- Cục Nghệ thuật biểu diễn tổng hợp nhu cầu cụ thể của các tỉnh/thành để xây dựng Kế hoạch chi tiết phù hợp với nhu cầu của địa phương, báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 15/12/2014.
- Các đơn vị nghệ thuật chủ động liên hệ với địa phương nơi biểu diễn ngay sau khi có kế hoạch của Bộ để có sự phối hợp trong việc tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân.
2. Về tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015):
- Các đơn vị nghệ thuật dự kiến chương trình và clự toán kinh phí gửi về Cục Nghệ thuật biểu diễn và Vụ Kế hoạch, Tài chính để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 08/12/2014.
- Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Công tác phía Nam làm việc với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các đon vị liên quan của thành phố Hồ Chí Minh để thống nhất các vấn đề cụ thể của kế hoạch tổ chức.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.
 
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục NTBD, Vụ KHTC, Cục CTPN;
- Các Nhà hát, đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ;
- Lưu: VT, VP (THTT.1), NHH. 30.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác