4441/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 4441/BVHTTDL-DSVH ngày 04 tháng 12 năm 2013 Về việc thẩm định Dự án Tôn tạo Công viên văn hoá Đống Đa - Di tích Gò Đống Đa, Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3915/VHTTDL/QLDS ngày 14/11/2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo công viên văn hoá Đống Đa - Di tích Gò Đống Đa Hà Nội, (kèm theo hồ sơ) Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thẩm định Dự án tôn tạo Công viên văn hoá Đống Đa - Di tích Gò Đống Đa, bao gồm các hạng mục: Tôn tạo chỉnh trang khu tượng đài Quang Trung, hệ thống sân vườn và các phù điêu; xây dựng đền thờ Hoàng đế Quang Trung, hệ thống các cổng, nhà bảo vệ - bán vé, tường rào; cải tạo nhà trưng bày cũ thành nhà ban quản lý, nhà vệ sinh công cộng và hạ tầng kỹ thuật. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

- Về tổng thể, sân vườn: Các sân đường lát gạch khu đền thờ, nhà ban quản lý và khu vực gò (ký hiệu NS4, NS5) cần lát mạch vuông (không lát mạch chữ Công); lát đường bao quanh gò theo đúng mép gò hiện trạng.

- Đối với các phù điêu: Dự án cần làm rõ giải pháp giữ nguyên nội dung phù điêu khu vực tượng đài (phù điêu 1, ký hiệu số 5) trong khi kích thước bị thay đổi, đồng thời nên nghiên cứu trang trí mặt sau phù điêu này; bổ sung thuyết minh đề xuất thiết kế hình dáng, kích thước phù điêu 2 (ký hiệu số 10). Việc tôn tạo chỉnh trang khu vực tượng đài Quang Trung và các phù điêu cần thực hiện theo Quy chế quản lý xây dựng tượng đài và tranh hoành tráng.

- Điều chỉnh thiết kế tự trụ khu vực đền thờ theo dạng tứ trụ truyền thống để phù hợp với kiến trúc đền thờ. Cổng vào phía đường Tây Sơn chỉ làm hai trụ (không làm tứ trụ) đồng thời cần điều chỉnh hình thức trụ và cánh cổng theo hướng đơn giản và có tỷ lệ phù hợp.

Hồ sơ cần bổ sung bộ ảnh màu hiện trạng.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý những vấn đề trên đây để hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung dự án để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, Sở cần tiếp tục xin thêm ý kiến của các nhà khoa học, nhất là đối với việc bài trí nội thất đền thờ./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, NMK.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác