4442/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 4442/BVHTTDL-DSVH ngày 04 tháng 12 năm 2013 Về việc thẩm định Báo cáo KTKT tôn tạo cổng làng đền sân đình Mông Phụ, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3916/VHTTDL/QLDS ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tôn tạo đường từ cổng làng Mông Phụ đến sân đình Mông  Phụ, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

- Thẩm định Báo cáo nói trên bao gồm các nội dung: Lát mới bề mặt đường từ cổng làng và sân đình Mông Phụ bằng gạch phục chế gạch truyền thống 20x10x5cm; cải tạo hệ thống thoát nước hai bên đường và hệ thống thoát nước từ các hộ gia đình thoát vào hệ thống thoát nước chung; lắp mới biển báo giao thông và hệ thống đèn chiếu sáng thay thế các biển báo và hệ thống đèn chiếu sáng hiện có; lắp đặt 6 ghế đã ven đường sát bờ ao và trồng bổ sung 4 cây chò nâu.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

- Sử dung gạch lát đường từ cổng làng vào sân đình để lát bề mặt nắp cống hai bên đường.

- Cống thoát nước thải từ nhà dân ra hệ thống thoát nước chung cần làm ngầm dưới đất, trên trồng cỏ.

- Không trồng mới cây xanh C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 và điều chỉnh thiết kế đèn Đ10, Đ11, Đ12 chỉ cao xấp xỉ 1m do vị trí này là không gian mở  ngay sau lối vào cổng làng.

- Không lắp đặt ghế đá cạnh tường rào bảo vệ đình Mông Phụ và phía trước nhà văn hóa, khu vực này bố trí trồng cỏ và cây xanh.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội hướng dẫn chủ dẫn chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện và công bố công khai nội dung Báo cáo kinh tế kỹ thuật để chính quyền và người dân làng cổ Đường Lâm được biết, sau đó tiến hành các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, NAD.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác