4443/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 4443/BVHTTDL-DSVH ngày 04 tháng 12 năm 2013 Về việc thoả thuận Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo chùa Phụng Lộc, quận Thanh Xuân, Hà Nội (giai đoạn 2)

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3353/VHTTDL-BQLDT ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận Báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ, tôn tạo chùa Phụng Lộc, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (giai đoạn 2) (kèm theo hồ sơ) Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:

1. Thoả thuận Báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ, tôn tạo chùa Phụng Lộc, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội (giai đoạn 2) với các hạng mục: Quy hoạch, tôn tạo tổng thể sân vườn, khu mộ tháp, hệ thống hạ tầng kỹ thuật; xây mới nhà sắp lễ, nhà để xe, khu bếp - vệ sinh, bia công đức, lò hoá vàng, đảo mái ngói nhà Tam bảo và nhà Mẫu.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cần chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý một số vấn đề sau:

- Không xây mới nhà thờ vong, nghiên cứu cải tạo nhà kho hoặc nhà khách đã có làm nơi thờ vong; giảm quy mô xây dựng lò hoá vàng.

- Phần sân, vườn sau Tam bảo và nhà Mẫu cần được quy hoạch theo dạng vườn tự nhiên, giảm bớt diện tích đường đi và sân gạch, giữ lại tối đa các cây lâu năm đã có; giảm kích thước chiều ngang của cầu dẫn vào tượng Phật Bà Quan Âm; bổ sung mẫu đèn trụ một bóng tại sân, vườn, không sử dụng loại đèn có phong cách châu Âu.

- Phần Báo cáo kinh tế-kỹ thuật cẩn bổ sung các căn cứ pháp lý. Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 và nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 và của Chính phủ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội chỉ đạo Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ trước khi triển khai các bước tiếp theo của dự án thoe quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, NMK.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác