445/BVHTTDL-TTR

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thanh tra việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng thương quyền các giải bóng đá của LĐBĐ Việt Nam.

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Công văn số 68/VPCP-KGVX ngày 12/01/2012 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Thanh tra tiến hành thanh tra và kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thanh tra việc ký kết Hợp đồng chuyển nhượng thương quyền các giải bóng đá thuộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam giai đoạn 2011-2030 giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Công ty Cổ phần Viễn thông và Truyền thông An Viên (Công ty An Viên) như sau:

Ngày 06/01/2012, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-TTr về việc thanh tra việc ký kết Hợp đồng và phê duyệt kế hoạch thanh tra.

Từ ngày 09/01/2012 đến ngày 03/02/20/2, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty An Viên và làm việc với đại diện của Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có các văn bản tham khảo ý kiến của Bộ Tư pháp về quyền chủ sở hữu, việc tuân thủ trình tự, thủ tục khi ký kết Hợp đồng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và về thời hạn 20 năm của Hợp đồng; tham khảo Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) về điều kiện pháp lý của Công ty An Viên theo Luật Báo chí khi tham gia ký kết Hơp đồng; tham khảo ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh khánh hòa về căn cứ pháp lý cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành, nghề (mã số 74909) cho Công ty An Viên.

Trong quá trình thanh tra, Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nghe Lãnh đạo Thanh tra báo cáo 02 lần và ngày 13/02/2012, Lãnh đạo Thanh tra báo cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Dự thảo Kết luận thanh tra.

Ngày 16/02/2012, Thanh tra tiến hành công bố công khai Kết luận thanh tra tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam với sự có mặt của đại diện Tổng cục

Thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty An Viên, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Kết luận thanh tra nêu rõ: việc ký kết Hợp đồng giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Công ty An Viên được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, được pháp luật thừa nhận. Mặc dù còn có một số nội dung chưa phù hợp nhưng những nội dung này không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại của Hợp đồng.

Ngày 16/02/2012, tại cuộc họp báo thường kỳ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thông báo với các cơ quan thông tin đại chúng về nội dung Kết luận thanh tra và trả lời những câu hỏi có liên quan của các phóng viên.

Ngày 17/02/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Đơn khiếu nại số 60 CV/VPF/2012 ngày 16/02/2012 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việc Nam (có 03 Ủy viên không nhất trí với việc khiếu nại) về Kết luận thanh tra với 03 nội dung:

1. Về quyền sở hữu đối với các giải bóng đá do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức,

2. Về việc chuyển nhượng thương quyền Đội tuyển quốc gia của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam,

3. Về việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam không thông báo công khai đến Đài truyền hình quốc gia (VTV) và các đài truyền hình khác khi bán thương quyền các giải đấu bóng đá do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức.

Các nội dung khiếu nại trên được làm rõ trong Kết luận thanh tra không có nội dung mới. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thụ lý đơn và đang tiến hành giải quyết theo đúng quy định của Luật Khiếu nại - Tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại – Tố cáo.

Sau khi Kết luận thanh tra được công bố, các bên liên quan đã thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận, chấm dứt tình trạng xâm phạm bản quyền truyền hình Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Tại vòng 6 của Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam diễn ra vào các ngày 18 và 19/02/2012, có 7/7 trận đấu đã được gần 40 đài truyền hình Trung ương và địa phương truyền hình trực tiếp, trong đó 4/7 trận được phát trên kênh quảng bá (VTV2, VTV3, VTV6), 3/7 trận còn lại phát trên VCTV, kênh NCM của AVG. Các ban tổ chức địa phương, các câu lạc bộ, các Đài truyền hình Trung ương và địa phương đã tôn trọng và thực hiện nghiêm túc Hợp đồng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ Kết luận thanh tra.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP;

-Bộ Thanh tra Chính phủ;

- Bộ trưởng và các TT Bộ VHTTDL;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ TT-TT;

- Lưu VT, TTr. QV08+03

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác