4462 /TB-BVHTTDL

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Số: 4462 /TB-BVHTTDL ngày17 tháng 12 năm 2010 Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên

Ngày 10 tháng 12 năm 2010, tại trụ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch,  Đ/c Hoàng Tuấn Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bộ tr­ưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2011 đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên về việc triển khai thực hiện các nội dung tại Quyết định số 2320/QĐ-BVHTTDL, ngày 05/7/2010 về phê duyệt Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2011 và hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa 2011.

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Phú Yên có Đ/c Đào Tấn Lộc -Uỷ viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư­ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND Tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2011, Đ/c Phạm Đình Cự - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2011, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính; về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có lãnh đạo: Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác quốc tế, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Điện ảnh, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Tổng đạo diễn, các thành viên trong Ban Tổ chức.

 Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của lãnh đạo tỉnh Phú Yên, ý kiến của đại diện các đơn vị thuộc Bộ, Bộ tr­ưởng Hoàng Tuấn Anh kết luận:

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đánh giá cao những cố gắng và những nổ lực của tỉnh Phú Yên cũng như sự phối hợp giữa tỉnh Phú Yên với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác chuẩn bị các nội dung triển khai Năm Du lịch quốc gia 2011. Trong thời gian qua Phú Yên bị thiệt hại do lũ lụt gây ra, nhưng với sự quyết tâm cao để tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2011, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hạ tầng du lịch, công trình văn hóa và một số nội dung khác để kịp thời phục vụ cho Năm Du lịch quốc gia 2011.

Về một số đề nghị của Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2011 tại Báo cáo số 21/BC-BTC PY 2011 và Công văn số 2788/UBND-VX, ngày 07/12/2010 của UBND tỉnh Phú Yên về việc hỗ trợ kinh phí Năm Du lịch quốc gia 2011:

1. Hỗ trợ kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2011:

Thống nhất các nội dung hỗ trợ cho tỉnh Phú Yên từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa 2011 (theo Công văn số 2788/UBND-VX ngày 07/12/2010). Tuy nhiên cần điều chỉnh một số nội dung sau:

- Vốn đầu tư phát triển mục tiêu bảo tồn di sản văn hóa: Dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi Thành An Thổ nơi sinh Tổng Bí thư Trần Phú còn 02 tỷ đồng.

- Về hiện vật Bộ cấp từ nguồn ngân sách sự nghiệp cho 02 chiếc ôtô thông tin lưu động 02 huyện mới tách của tỉnh Phú Yên, giao Cục Văn hóa cơ sở phối hợp Vụ Kế hoạch, Tài chính có kế hoạch cụ thể hỗ trợ cho Phú Yên trình lãnh đạo Bộ xem xét quyết định.

- Về phát triển vốn đầu tư hỗ trợ sửa chữa rạp chiếu phim, phục vụ liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVII tại Phú Yên: không bố trí được trong Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

2. Kinh phí hỗ trợ các hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2011: Bộ sẽ hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động như sau:

- Giao Tổng cục Du lịch hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động: Lễ bàn giao cờ luân lưu tổ chức Năm Du lịch quốc gia giữa Hà Nội và Phú Yên; Lễ hội đường phố với chủ đề “Du lịch biển, đảo”; In tài liệu tuyên truyền, quảng bá logo và slogan; Panô tấm lớn; tổ chức các chương trình Farmtrip và các đơn vị lữ hành đến Phú Yên và tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, mời lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở VHTTDL và một số doanh nghiệp tham gia Hội chợ MITT tại Liên bang Nga và một số quốc gia khác; Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch giúp Phú Yên.

- Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính có kế hoạch cụ thể về đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sáng trình lãnh đạo Bộ xem xét quyết định để phục vụ tốt cho lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2011 và sử dụng lâu dài cho các hoạt động khác của Bộ, đồng thời chuẩn bị một phương án dự phòng khác (thuê) để đảm bảo kịp thời phục vụ cho lễ khai mạc.

- Giao Văn phòng Bộ, Cơ quan đại diện Bộ tại TP. Hồ Chí Minh và cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại Đà Nẵng tổ chức họp báo Năm Du lịch quốc gia 2011 tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2011 chuẩn bị nội dung họp báo.

3. Một số nội dung liên quan:

- Không tổ chức các hoạt động: Olympic ca nhạc Châu Á (ASIAN Choir Games); Hội thi Hoa khôi du lịch các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ trong Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc Việt Nam khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

- Giao Tổng cục Thể dục Thể thao bổ sung vào chương trình Năm Du lịch quốc gia 2011 giải bóng chuyền nữ bãi biển.

- Giao Cục Di sản văn hóa phối hợp tỉnh Phú Yên hoàn tất hồ sơ để sớm công nhận Vịnh Xuân Đài là di tích danh lam thắng cảnh quốc gia;

- Giao Cục Hợp tác quốc tế xem xét, đề xuất lãnh đạo Bộ danh sách mời một số đoàn nghệ thuật các nước như Trung Quốc, Nga, Nhật Bản tham dự đêm giao lưu nghệ thuật.

- Giao Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo và mời các chuyên gia nước ngoài tham dự Hội thảo khoa học quốc tế “Di sản văn hóa Nam Trung Bộ và phát triển du lịch trong hội nhập quốc tế” kết hợp nghiên cứu, tìm hiểu giá trị của bộ Đàn đá, Kèn đá của tỉnh Phú Yên.

- Giao cho các đơn vị được Bộ phân công chủ trì các hoạt động sớm có đề nghị để Lãnh đạo Bộ làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam để đăng ký lịch truyền hình trực tiếp.

- Các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì các hoạt động khẩn trương lập kế hoạch và dự toán kinh phí chi tiết gửi về gửi Vụ Kế hoạch, Tài chính và Văn phòng Bộ để tổng hợp, trước ngày 18/12/2010, trình Lãnh bộ xem xét quyết định. Các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, chương trình hành động quốc gia về du lịch, Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia được cấp trong năm 2011 để triển khai các hoạt động đã được phân công tại Quyết định số 2320/QĐ-BVHTTDL, ngày 05/7/2010 trong Năm Du lịch quốc gia 2011.

- Giao Văn phòng Bộ tổng hợp Kế hoạch chi tiết báo cáo Bộ trưởng trước ngày 15/01/2011 về nội dung, địa điểm, thời gian, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp của các hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia 2011 do các đơn vị thuộc Bộ chủ trì. Đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm kế hoạch, đề án tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2011.

- Đề nghị các cơ quan báo chí thuộc Bộ: Báo Văn hóa, Báo Du lịch, Báo Thể thao, các tạp chí, website... tăng cường thời lượng đưa tin về Năm Du lịch quốc gia 2011.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

 

 Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị liên quan;

- Các thành viên BCĐ, BTC Năm DLQG 2011;

- L­ưu: VT, VP(THTT), NTT 40.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác