451/BVHTTDL-TV

TLBT, VTVTV Nguyễn Thị Thanh Mai Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc phối hợp tổ chức Ngày hội Đọc sách năm 2012

Kính gửi: …………………

Thực hiện Quyết định số 152/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 1 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó có việc tổ chức Ngày hội Đọc sách lần thứ II nhân ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23 tháng 4;

Thực hiện Quyết định số 4316/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch năm 2012;

Để tổ chức ngày hội thành công và đạt kết quả tốt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị quý cơ quan, đơn vị:

1. Tham gia phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội Đọc sách năm 2012.

2. Cử cán bộ tham gia Ban Tổ chức.

3. Tham dự cuộc họp trao đổi, thống nhất Đề án tổ chức Ngày hội Đọc sách năm 2012.

- Thời gian: 08h30 ngày 29 tháng 2 năm 2012.

-Địa điểm: Phòng họp tầng 8 - Thư viện Thành phố Hà Nội, 47 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái

-Lưu: VT, TV (2), NL.25.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác