466/TB-VP

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc về điều chỉnh Quy hoạch Khu Liên hợp thể thao quốc gia

Ngày 8 tháng 12 năm 2010, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo điều chỉnh quy hoạch Khu Liên hợp thể thao quốc gia (gọi tắt là quy hoạch điều chỉnh). Cùng dự họp có Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe Giám đốc Khu Liên hợp thể thao quốc gia và Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn, Bộ Xây dựng (đơn vị tư vấn điều chỉnh quy hoạch Khu Liên hợp thể thao quốc gia) báo cáo và ý kiến của các đơn vị liên quan, Bộ trưởng kết luận như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh quy hoạch một số khu chức năng Khu Liên hợp thể thao quốc gia theo đúng nhiệm vụ thiết kế quy hoạch đã báo cáo, nguồn vốn đầu tư thực hiện quy hoạch sẽ theo hướng sau:

1.1. Đầu tư xây dựng các Dự án, hạng mục bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp gồm:

Nhà thi đấu đa năng (7.500 chỗ ngồi điều chỉnh thành 10.000 chỗ ngồi);

- Sân đua xe đạp lòng chảo;

- Giải phóng mặt bằng 64ha đất thuộc phạm vi quản lý của Khu Liên hợp thể thao quốc gia;

-Xây dựng Trụ sở làm việc của Khu Liên hợp thể thao quốc gia.

1.2. Đầu tư xây dựng các Dự án, hạng mục bằng nguồn vốn theo phương thức xã hội hoá, bao gồm:

- Bể bơi nước nóng;

- Sân tập golf,

- Các nhà thi đấu và các sân tập luyện Tenms;

- Khách sạn thể thao 5 sao;

- Khu công viên và dịch vụ đi kèm;

- Tận dụng khai thác các dịch vụ văn hóa- thể thao của hồ điều hòa;

- Trụ sở làm việc của UBO lympic và các Liên đoàn Hiệp hội thể thao.

2. Đồng ý mở rộng các hoạt động kinh doanh dịch vụ nhằm khai thác cơ sở vật chất của Khu Liên hợp thể thao quốc gia trong các lĩnh vực văn hoá, thể dục thể thao, du lịch, nhằm phục vụ đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân và tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

3. Đồng ý phương án trình cơ quan có thẩm quyền về việc thí điểm cho thuê đất từ 30- 50 năm các công trình xã hội hoá theo quy hoạch và thiết kế được duyệt.

4. Chủ đầu tư trình phương án các công trình theo hình thức xã hội hoá để lãnh đạo Bộ duyệt.

5. Khu Liên hợp thể thao quốc gia khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch điều chỉnh, làm việc với các cơ quan liên quan của UBND TP Hà Nội để sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Trên cơ sở Chiến lược phát triển thể thao Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quy hoạch điều chỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ đầu tư lập báo cáo đầu tư trình Bộ để xin phép Thủ tướng Chính phủ về cơ chế đầu tư đặc thù cho Khu Liên hợp thể thao quốc gia.

7. Giao Tổng cục Thể dục thể thao Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp chỉ đạo Khu Liên hợp thể thao quốc gia khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);

- Các đơn vị liên quan,

- Lưu: VT, KHTC, TH (20).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác