4679/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 4679/TB-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh

Ngày 14 tháng 12 năm 2012, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh. Dự buổi làm việc, về phía tỉnh Quảng Ninhđồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh một số Sở, Ngành, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số huyện, thị xã của Tỉnh. Về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng dự có Thứ trưởng Lê Khánh Hải và lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hoá, Cục Văn hoá cơ sở, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Văn hóa dân tộc, Viện Bảo tồn di tích, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe báo cáo, kiến nghị của Tỉnh ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Đánh giá cao những kết quả phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua, đặc biệt là sự chỉ đạo,  hỗ trợ của tỉnh đối với cuộc vận động bình chọn và Lễ công bố Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

2. Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển văn hoá, thể thao và du lịch, đề nghị Tỉnh quan tâm, chỉ đạo: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; thực hiện các chiến lược phát triển về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tại địa phương.

3. Về các đề nghị cụ thể của Tỉnh:

3.1. Về bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa

- Giao Cục Di sản văn hóa: Khảo sát, hướng dẫn cụ thể công tác bảo tồn, tu bổ và phục hồi các di tích trên địa bàn Tỉnh. Hoàn thành thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể: Khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng, Khu di tích lịch sử văn hóa nhà Trần ở Đông Triều và Khu di tích danh thắng Yên Tử. Phối hợp với đơn vị chức năng của Tỉnh, Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam khảo sát, xem xét các tiêu chí để lập hồ sơ báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia xem xét trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị UNESCO công nhận quần thể di sản văn hóa và danh thắng Yên Tử là di sản văn hóa thế giới. Hướng dẫn Tỉnh lập hồ sơ báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia xem xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Khu di tích lịch sử văn hóa nhà Trần là di tích quốc gia đặc biệt (hoàn thành hồ sơ trong Quý II năm 2013).

- Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp với Cục Di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh khảo sát cụ thể một số di tích trọng điểm tại Quảng Ninh để lập Dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo các di tích theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn Tỉnh về tổ chức hoạt động của Ban Quản lý di tích và việc sử dụng các nguồn thu tại các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh.

3.2. Về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quản lý vịnh Hạ Long: Giao Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với Tổng cục Du lịch hướng dẫn tỉnh Quảng Ninh xây dựng quy định thí điểm về quản lý vịnh Hạ Long với cơ chế đặc thù để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định (hoàn thành dự thảo trong Quý I năm 2013).

3.3. Về Thể dục, thể thao

- Về đề nghị tỉnh Quảng Ninh được đăng cai tổ chức một số môn thi đấu tại Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 18 năm 2019. Giao Tổng cục Thể dục thể thao khảo sát, xem xét cụ thể điều kiện của Tỉnh báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét quyết định.

- Về đề nghị xây dựng Sân vận động, Nhà thi đấu đa năng phục vụ các hoạt động thể dục thể thao khu vực Đông Bắc tại Quảng Ninh. Giao Tổng cục Thể dục thể thao nghiên cứu, tham mưu về quy mô, công năng công trình. Đề nghị tỉnh Quảng Ninh có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để Bộ có văn bản hiệp y báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3.4. Về Du lịch

- Đồng ý để tỉnh Quảng Ninh đăng cai tổ chức “Năm Du lịch quốc gia” năm 2018.

- Đồng ý việc thu phí tham quan khu Di tích danh thắng Yên Tử và một số khu di tích khác nếu thấy có đủ điều kiện.

- Về hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch (đường kết nối khu Di tích danh thắng Yên Tử với khu Di tích lịch sử nhà Trần): Giao Vụ Kế hoạch,  Tài chính làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với Tổng cục Du lịch hướng dẫn, hỗ trợ Tỉnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch theo quy định từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Giao Tổng cục du lịch:

+ Hướng dẫn, hỗ trợ Tỉnh xây dựng và áp dụng mô hình thí điểm về quản lý hoạt động lữ hành đối với khách du lịch Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái trong Quý I năm 2013;

+ Triển khai hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực du lịch Quảng Ninh thông qua Dự án EU;

+ Đưa các nội dung tuyên truyền quảng bá 04 Trung tâm du lịch trọng điểm của Quảng Ninh (Trung tâm du lịch Hạ Long, Trung tâm du lịch Vân Đồn - Cô Tô, Trung tâm du lịch Uông Bí - Đông Triều - Quảng Yên, Trung tâm du lịch Móng Cái) vào chương trình của Bộ về quảng bá thông tin, hình ảnh du lịch trong nước và ngoài nước;

+ Hỗ trợ và tăng cường quảng bá hình ảnh của Vịnh Hạ Long, xúc tiến du lịch Quảng Ninh trong và ngoài nước;

+ Phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế nghiên cứu, giúp Tỉnh hợp tác, liên kết với Đảo Jeju (Hàn Quốc) để phát triển thị trường khách quốc tế.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Ninh;

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, đơn vị liên quan;

- Sở VHTTDL Quảng Ninh;

- Lưu: VT, VP (THTT.1), NHH. 30

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác