4684/BVHTTDL-HTQT

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v phối hợp tổ chức một số hoạt động văn hóa kỷ niệm 65 Năm quan hệ ngoại giao Việt-Nga

Kính gửi : Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga
 
Phúc đáp Công văn số 83/VNTƯ ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga về đề nghị phối hợp tổ chức một số hoạt động văn hóa nghệ thuật nhân kỷ niệm 65 Năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga vào năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Về cơ bản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ chủ trương và một số kiến nghị của Quý Hội. Đề có cơ sở lên kế hoạch cụ thể triển khai một số việc theo đề xuất của Quý Hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng trao đổi như sau:
1. Việc tổ chức giao lưu văn hóa nghệ thuật: Theo kế hoạch, năm 2015 Việt Nam và phía Nga sẽ tổ chức Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam. Theo đó
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị Trung ương Hội Hữu nghị Việt-Nga đưa kế hoạch này lồng ghép với sự kiện “Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam
năm 2015”;
2. Việc phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm ảnh về quan hệ Việt Nam-Nga, hoặc chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất:
- Tổ chức triển lãm tại Hà Nội: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Hội Hữu nghị Việt-Nga tổ chức triển lãm ảnh với một trong hai chủ đề: “Quan hệ hữu nghị    Việt Nam-Liên bang Nga” hoặc “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga”.
+ Thời gian: khoảng 01 tuần vào đầu năm 2015
+ Địa điểm: tại Bảo tàng Hồ Chí Minh
+ Kinh phí: Bảo tàng Hồ Chí Minh chịu các chi phí liên quan từ ngân sách sự nghiệp năm 2015.
- Việc tổ chức tại các địa phương khác: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Trung ương Hội Hữu nghị Việt-Nga chủ động trao đổi trực tiếp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh/thành phố thuộc Trung ương, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của các tỉnh/thành phố và các Chi hội Hữu-nghị Việt-Nga tại các tỉnh/thành phố về vấn đề này.
3. Việc làm bộ phim truyện về 06 chiến sỹ Việt Nam hi sinh tại Nga: hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tích cực chuẩn bị xây dựng bộ phim này và theo kế hoạch sẽ trình chiếu trong năm 2015 nhân kỷ niệm 65 Năm quan hệ ngoai giao hai nước.
4. Việc tổ chức Hội thảo Khoa học và triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại St.Petersburg, Liên bang Nga, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị:
- Việc tổ chức Hội thảo Khoa học về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị Trung ương Hội Hữu nghị Việt-Nga chủ động trao đổi với Viện Hồ Chí Minh tại Nga, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị liên quan của Việt Nam và Liên bang Nga đế thực hiện nhiệm vụ này và chịu trách nhiệm về nội dung Hội thảo cũng như chi phí và công tác tổ chức.
- Việc tổ chức triển lãm ảnh, tài liệu “Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng Hồ Chí Minh với nước Nga” trong khuôn khổ Hội thảo nói trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch thực hiện nhiệm vụ này.
Thời gian: khoảng 01 tuần trong tháng 5/2015
Kinh phí:
+ Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đảm nhận mọi chi phí liên quan đến triển lãm gồm chuẩn bị ảnh, tài liệu triển lãm, kinh phí cử đoàn tham gia triển lãm;
+ Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga có trách nhiệm đề nghị phía Nga hỗ trợ địa điểm, công tác tổ chức triển lãm, thông tin tuyên truyền về sự kiện.
5. Việc tổ chức Hội thảo và triển lãm tại Viện tiếng Nga Pushkin: do Viện tiếng Nga Pushkin trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Trung ương Hội Hữu nghị Việt-Nga trao đổi với Bộ Giáo dục và Đào tạo về vấn đề này.
Trên đây là ý kiến về việc phối hợp tổ chức một số hoạt động văn hóa nghệ thuật nhân kỷ niệm 65 Năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga vào năm 2015. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Quý Hội để biết và trực tiếp liên hệ với Bảo tàng Hồ Chí Minh và Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch để phối hợp, triển khai thực hiện.
Trân trọng./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bảo tàng HCM;
- Khu Di tích Chủ tịch HCM tại Phủ Ch tịch;
- Lưu: VT, HTQT, NĐT.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác