4687/BVHTTDL –DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v đầu tư Dự án Siêu thị hoa quả, rau sạch và dịch vụ du lịch Hoa Hồng Vàng huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 7933/UBND-VP ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị có ý kiến về Dự án Siêu thị hoa quả, rau sạch và dịch vụ du lịch Hoa Hồng Vàng tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Công trình Siêu thị hoa quả, rau sạch và dịch vụ du lịch Hoa Hồng Vàng tại địa chỉ số 14 Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nằm ngoài các khu vực bảo vệ di tích lịch sử Côn Đảo - Nhà tù Côn Đảo (theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt). Do đó, việc thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng côngg trình căn cứ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1518/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2011. Tuy nhiên, để công trình không ảnh hưởng xấu đến cảnh quan và môi trường của di tích Nhà tù Côn Đảo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hướng dẫn Chủ đầu tư chỉ đạo các cơ quan liên quan giảm mật độ xây dựng trong phạm vi dự án, tăng cường diện tích cây xanh và hạn chế chiều cao của công trình (tối đa không quá 3 tầng).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác