4704/TB-BVHTTDL

TLBT, Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 4704/TB-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại phiên họp lần thứ 2 Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013

Ngày 19/12/2012, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013 (gọi tắt là Năm Du lịch quốc gia 2013) đã tổ chức phiên họp lần thứ hai để đánh giá công tác chuẩn bị và tiếp tục triển khai các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2013.

Chủ trì cuộc họp có đồng chí Hoàng Tuấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2013 và đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hải Phòng - Đồng Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2013. Cùng dự có đồng chí Dương Anh Điền - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo - Trưởng Ban Tổ chức, đồng chí Hồ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở, Ban, Ngành thành phố Hải Phòng.

Sau khi nghe đồng chí Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2013 và đề xuất những nội dung cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới, các ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp, đồng chí Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2013, kết luận:

1. Đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực, chủ động, tích cực triển khai công việc chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2013, Tổng cục Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tỉnh/thành liên quan trong thời gian qua và sự chuẩn bị nội dung phục vụ phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2013.

2. Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và thành phố Hải Phòng cần tập trung triển khai các nội dung sau:

a) Đối với các hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì:

- Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, các Cục, Vụ thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện để thực hiện tốt các nội dung trong Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2013 đã được phê duyệt.

- Tổng cục Du lịch, các Cục, Vụ thuộc Bộ hỗ trợ thành phố Hải Phòng tham gia các hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế nhằm tuyên truyền về Năm Du lịch quốc gia 2013. Ưu tiên hỗ trợ kinh phí từ nguồn Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia, nguồn sự nghiệp văn hóa, thể thao cho các hoạt động xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế, kinh phí lồng ghép trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng…

- Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì hai nội dung: Phát động cuộc thi nhiếp ảnh toàn quốc với chủ đề “Khám phá văn minh sồng Hồng” và tổ chức Trại sáng tác nhiếp ảnh với chủ đề “Biển đảo quê hương”.

- Tổng cục Du lịch phối hợp với thành phố Hải Phòng tổ chức “Hội chợ Du lịch Đồng bằng sông Hồng mở rộng”; hỗ trợ thành phố Hải Phòng rà soát, đánh giá và thẩm định lại hệ thống cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố nhằm chuẩn bị điều kiện tốt nhất phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2013; đề xuất bổ sung thành viên Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2013.

- Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố Hải Phòng thẩm định nội dung, chương trình kịch bản Lễ Công bố Năm Du lịch quốc gia 2013.

b) Các hoạt động do thành phố Hải Phòng tổ chức:

- Trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, thực hiện chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ, thành phố Hải Phòng cần chọn cách làm tiết kiệm, có hiệu quả, đẩy mạnh xã hội hóa và huy động các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước để tổ chức các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2013.

- Để tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2013, thành phố Hải Phòng cần chuẩn bị thật tốt cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền, quảng bá phải được quan tâm; thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia; chủ động đầu tư các sản phẩm du lịch mới; kiểm soát, đảm bảo vệ sinh môi trường, chất lượng dịch vụ.

- Lễ Công bố Năm Du lịch quốc gia 2013 cần được sơ duyệt và tổng duyệt, có sự tham gia của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hải Phòng và các cơ quan có liên quan.

- Thành phố Hải Phòng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng sưu tầm và xuất bản các tuyển tập thơ, ca khúc viết về thành phố Hải Phòng và Hoa Phượng đỏ để tuyên truyền và làm quà tặng cho đại biểu, du khách đến với Thành phố.

- Thành phố Hải Phòng cần chủ động, tích cực thực hiện tốt công tác vận động tài trợ, huy động các nguồn lực xã hội hóa để phục vụ cho các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2013.

- Phiên họp lần thứ 3 Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2013  sẽ tổ chức vào tháng 6/2013.

c) Các hoạt động do các tỉnh/thành tổ chức:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội và các tỉnh: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình tham mưu thành lập Ban Tổ chức của địa phương, ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động, sự kiện tại địa phương mình và tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động tổ chức tại thành phố Hải Phòng; các hoạt động, sự kiện do các tỉnh/thành chủ trì tổ chức thực hiện phải được gắn logo, slogan của Năm Du lịch quốc gia 2013; tích cực tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về các hoạt động liên quan đến Năm Du lịch quốc gia 2013.

d) Về khách mời quốc tế: Bổ sung khách mời Bộ trưởng Du lịch Campuchia và đoàn nghệ thuật đi cùng Bộ trưởng, giao Cục Hợp tác quốc tế chuẩn bị các thủ tục theo quy định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các tỉnh/thành, các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- Thành ủy, UBNDTP Hải Phòng;

-  UBND các tỉnh/thành liên quan;

-  Tổng cục Du lịch;

- Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ;

- Các thành viên BCĐ, BTC Năm DLQG 2013;

- Sở VHTTDL Hải Phòng;

- Các Sở VHTTDL tỉnh/thành liên quan;

- Lưu: VT, VP (THTT), NTS (100b).

 

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác