4745/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án cải tạo hạ tầng di tích chùa Vua, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3945/SVHTT&DL-QLDT ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật Dự án cải tạo hạ tầng di tích chùa Vua, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ di tích công trình quy hoạch tổng mặt bằng cải tạo hạ tầng di tích chùa Vua, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội với nội dung:
- Tu bổ tháp mộ;
- Dịch chuyển và tu bổ Bình phong;
- Xây dựng Nhà bia liệt sĩ, Nhà phụ trợ, Nhà vệ sinh; tôn tạo tường rào, sân, vườn;
- Xây lại cổng phía Bắc, cổng phía Tây của di tích và xây mới cổng vào Nhà bia liệt sĩ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Không hạ giải mà tiến hành kích nâng, dịch chuyển Bĩnh phong và tháp mộ bị lún sâu đến vị trí mới. Chuyển vị trí trang trí phượng và nghê trên tứ trụ Bình phong.
- Không sử dụng các hình tượng hổ phù, mặt nhật trang trí kiến trúc Nhà bia và cổng vào Nhà bia.
- Hồ sơ Báo cáo kinh tế-kỹ thuật cần bổ sung thêm ảnh hiện trạng thể hiện các nội dung trong Báo cáo; phần thuyết minh cần lược bỏ cái nội dung không liên quan trực tiếp đến dự án, nêu rõ các giá trị của di tích chùa Vua, phân tích các cơ sở pháp lý và khoa học cho các nội dung được đề xuất trong Báo cáo.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn Chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT,DSVH, VHN.07.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác