4747/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v quy hoạch Khu dân cư 9a, thuộc Khu đô thị số 1, Trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1771/SVHTTDL-DSVH ngày 07/11/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị cho ý kiến về Quy hoạch Khu dân cư 9a, thuộc Khu đô thị số 1, Trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (kèm theo hồ sơ), về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Căn cứ nội dung đã được thống nhất giữa Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về điều chỉnh các quy hoạch của huyện Côn Đảo (Thông báo số 1238-TB/TU ngày 02/6/2014 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu), vị trí Quy hoạch Khu dân cư 9a, Trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nằm ngoài các khu vực bảo vệ di tích lịch sử Côn Đảo - Nhà tù Côn Đảo. Do đó, thủ tục các bước thực hiện Quy hoạch Khu dân cư 9a nêu trên cần căn cứ theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1518/QĐ-TTg ngày 05/9/2011.
Tuy nhiên, nội dung Quy hoạch Khu dân cư 9a bao gồm nhiều hạng mục công trình khác nhau (dịch vụ công cộng, nhà ở liên kế, nhà ở xã hội,...), do đó, để các công trình xây dựng mới không ảnh hưởng xấu đến môi trường, cảnh quan di tích Nhà tù Côn Đảo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp vậ chỉ đạo Chủ đầu tư lưu ý tăng cường diện tích cây xanh cho toàn khu quy hoạch (kể cả việc khuyến khích phủ xanh mái công trình), đồng thời cần có quy định về hình thức kiến trũc và vật liệu sử dụng cho công trình, đảm bảo hài hòa với không gian cảnh quan chung.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT,DSVH, NMK.08.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác