4781/BVHTTDL-GĐ

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v Báo cáo kết quả triển khai Chương trình hành động quốc gia PCBLGĐ đến năm 2020

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định 215/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020, ngày 14 tháng 7 năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Hướng dẫn số 2301/HD- BVHTTDL hướng dẫn triển khai Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020.
Tính đến hết ngày 29 tháng 12 năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được Kế hoạch triển khai Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của 20 tỉnh gồm: Đắk Nông; Sóc Trăng; Bà Rịa-Vũng Tàu; Cao Bằng; Yên Bái; Lạng Sơn; Kon Tum; Bình Phước; Hà Giang; Tây Ninh; Hưng Yên; Bình Định; Ninh Thuận; Đồng Nai; Đà Nẵng; Thừa Thiên Huế; Tiền Giang; Đồng Tháp (Đồng Tháp đã có báo cáo kết quả triển khai năm 2014, phương hướng năm 2015); Hậu Giang và Bắc Kạn.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi Kế hoạch triển khai Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 và Báo cáo kết quả triển khai Chương trình tại địa phương trong năm 2014 về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.
 
Nơi nhận:                                                                   
- Như trên;
- PTT Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- SVHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (để biết);
- Lưu: VT, GĐ, Nhật (140).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác