4793/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Vương Duy Biên tại các buổi làm việc về chỉnh trang khuôn viên, cảnh quan của một số đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ

Tháng 11 và 12 năm 2014, Thứ trưởng Vương Duy Biên đã có buổi làm việc với Lãnh đạo một số đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ (Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Tuồng Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ; Nhà hát Nhạc,Vũ, Kịch Việt Nam và Dàn Nhạc Giao hưởng Việt Nam) về chỉnh trang khuôn viên, cảnh quan nơi làm việc, biểu diễn, tập luyện. Cùng dự có đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Văn phòng Bộ. Sau khi kiểm tra thực địa, rà soát công việc và nghe ý kiến của các thành viên dự làm việc, Thứ trưởng kết luận:
1. Đối với Nhà hát Chèo Việt Nam: Rạp hát Kim Mã thuộc Nhà hát Chèo Việt Nam cần được chỉnh trang thành một điểm văn hóa nghệ thuật hấp dẫn đối với công chúng khán giả; Nhà hát cần sớm lựa chọn thuê đơn vị tư vấn có năng lực thiết kế chỉnh trang bên ngoài công trình Rạp hát; Trong đó ưu tiên đầu tư chỉnh trang các hạng mục: Hàng rào bao quanh, hệ thống trang thiết bị chiếu sáng, trang trí cảnh quan khuôn viên, mặt tiền của công trình Nhà hát, sảnh bên trong và cầu thang nhà hát. Lưu ý, đơn vị cần xây dựng các phương án chỉnh trang, cải tạo khác nhau để chọn lựa được phương án tối ưu theo hình thức và mức kinh phí đầu tư phù hợp.
2. Đối với Nhà hát Tuồng Việt Nam: Đơn vị cần có phương án chỉnh trang phù hợp với cảnh quan môi trường xung quanh; Khôi phục lại rạp truyền thống như nguyên bản, với phong cách kiến trúc Đông Dương; Bổ sung cải tạo lại khu vực phòng cháy chữa cháy; Đầu tư mua máy phát điện tại Rạp Hồng Hà để đảm bảo điều kiện biểu diễn tốt nhất; Thực hiện cải tạo khu làm việc của Nhà hát tại địa điểm Mai Dịch.
3. Đối với Nhà hát Tuổi trẻ: Đơn vị cần chú ý cải tạo mặt ngoài nhà hát để thu hút công chúng khán giả trẻ; Mở rộng diện tích bên ngoài tầng 2 nhà hát; Cải tạo hệ thống điều hòa không khí; Cải tạo lại hạng mục ghế khán giả và phòng luyện tập cho các đoàn biểu diễn; Xây dựng kho đạo cụ tại địa chỉ Vân Hồ để dành chỗ luyện tập biểu diễn cho diễn viên Nhà hát.
4. Đối với Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam: Đơn vị cần tập trung thực hiện chỉnh trang cảnh quan của Nhà hát; Tiếp tục cải tạo sửa chữa các hạng mục theo kế hoạch năm 2015 để hoàn thiện chỉnh trang khuôn viên nhà hát; Cần xây dựng các phương án thiết kế chỉnh trang để chọn ra phương án tối ưu theo hình thức và mức kinh phí đầu tư phù hợp.
5. Đối với Dàn Nhạc Giao hưởng Việt Nam: Hiện nay dự án Nhà luyện tập Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam đã được ghi vốn cho năm 2015, yêu cầu Chủ đầu tư khẩn trương triển khai các thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Về việc còn một số hộ dân phía trước dự án làm ảnh hưởng đến mỹ quan chung của công trình sau khi giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài: Yêu cầu Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam theo dõi sát quá trình thực hiện dự án mở đường của thành phố Hà Nội, căn cứ chỉ giới đường đỏ xác định cụ thể khối lượng cần giải phóng, đền bù báo cáo Lãnh đạo Bộ để có giải pháp giải quyết kịp thời.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng (để báo cáo);
- Cục NTBD, Vụ KHTC;
- Các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ;
- Lưu: VT, VP (THTT), NHH. 50
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác