48- KH/BTGTW

KT Trưởng ban, Phó Tban - Phạm Văn Linh Theo BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG - BAN TUYÊN GIÁO -

Kế hoạch Báo chí tuyên truyền Chỉ thị 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

130916144506.pdf

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác