485/TB-VP

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh về Dự án sửa chữa, cải tạo nền Sân điền kinh sân vận động Trung tâm - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia; tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc đối với dự án xây dựng Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh và Chủ trương đầu tư dự án Nhà luyện tập và phát triển nghệ thuật đương đại Việt Nam thuộc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam

Ngày 08 tháng 10 năm 2014, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về Dự án sửa chữa, cải tạo nền Sân điền kinh sân vận động Trung tâm - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia; tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc đối với dự án xây dựng Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh và Chủ trương đầu tư dự án Nhà luyện tập và phát triển nghệ thuật đương đại Việt Nam thuộc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Vương Duy Biên, đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ, Cục Công tác phía Nam, Khu Liên hợp Thể thao quốc gia và Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của các Chủ đầu tư, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Bộ trưởng kết luận:
A. Về Dự án sửa chữa, cải tạo nền Sân điền kinh sân vận động Trung tâm - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia
1. Thống nhất nội dung sửa chữa, cải tạo Sân điền kinh sân vận động Trung tâm của Dự án sau khi đã có ý kiến của Bộ Xây dựng (tại Văn bản số 16/BXD-GĐ ngày 08/7/2014) và ý kiến của Sở Xây dựng Hà Nội (tại Văn bản số 7188/SXD-TĐ ngày 23/9/2014).
2. Về tổng mức đầu tư của Dự án: Trên cơ sở ý kiến của Sở Xây dựng Hà Nội (tại điểm 4 Mục II), tổng mức đầu tư của Dự án khoảng 30 tỷ đồng.
3. Khu Liên hợp Thể thao quốc gia có trách nhiệm hoàn chỉnh dự án trình Bộ phê duyệt trong tháng 10 năm 2014 để đảm bảo thủ tục đưa vào kế hoạch đầu tư năm 2015 của Bộ.
B. Về tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc đối với dự án xây dựng Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh:
1. Về phương án thiết kế kiến trúc: Thống nhất lựa chọn phương án 1 (phương án đã chỉnh sửa theo ý kiến nhận xét đánh giá của các chuyên gia đầu ngành kiến trúc) làm phương án kiến trúc để thiết kế xây dựng Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh. Riêng kiến trúc phần mái cần xây dựng thêm một số phương án trình Bộ trước khi phê duyệt thiết kế cơ sở.
2. Thống nhất quy mô phòng khán giả của Nhà hát là 1.800 chỗ.
3. Chủ đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục để được cấp đất chính thức 10.000 m2 và đưa vào kế hoạch đầu tư công năm 2016-2020 của Bộ.
4. Chủ đầu tư cần nghiên cứu xây dựng phương án quy hoạch cả diện tích công viên để báo các UBND TP.Hồ Chí Minh xin thêm đất phục vụ cho quy hoạch giao thông động và giao thông tĩnh của Nhà hát.
C. Về dự án Nhà luyện tập và phát triển nghệ thuật đương đại Việt Nam thuộc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam
1. Thống nhất phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà luyện tập và phát triển nghệ thuật đương đại Việt Nam thuộc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, tổng mức đầu tư không quá 40 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước chiếm 65% và Chủ đầu tư huy động Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị và các nguồn huy động hợp pháp khác để cân đối 35% kinh phí đầu tư của dự án.
2. Chủ đầu tư cần nghiên cứu thêm một số phương án thiết kế khi trình Bộ phê duyệt dự án.
Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, THTT, NVN.20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác