48/NTBD-QLBD

Cục trưởng- Nguyễn Đăng Chương Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v Tăng cường công tác quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn trước và sau Tết Nguyên đán 2015

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố
Vào những tháng cuối năm 2014 và đầu năm mới 2015, tại các tỉnh/thành phố trên toàn quốc thường tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, sản xuất bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân. Để đảm bảo các hoạt động trên được tổ chức, thực hiện có chất lượng, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố phối hợp thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Về công tác quản lý, thẩm định Hồ sơ, nội dung chương trình và cấp Giấy phép:
- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thiện Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, sản xuất bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu theo đúng quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ và Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Tiếp nhận, thẩm định chặt chẽ Hồ sơ (đảm bảo đủ thành phần Hồ sơ, đúng biểu mẫu) và kiểm duyệt nội dung chương trình trước khi cấp Giấy phép. Khi thẩm định các chương trình, tiết mục hài kịch, kiên quyết loại bỏ những tiết mục hài gây cười bằng những hành động, lời nói thô tục, phản cảm, thiếu tính giáo dục, thẩm mỹ.
- Cấp phép đúng thời hạn theo quy định nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân kịp thời phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân trong dịp đón xuân 2015.
2. Về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm:
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi cấp phép. Khi phát hiện sai phạm, lập biên bản và xử lý nghiêm khắc theo quy định tại Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ. Kiên quyết xử lý các trường hợp nhân bản trái phép, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình chưa có Giấy phép và dán nhãn kiểm soát, đặc biệt là các chương trình do các Trung tâm băng đĩa tại nước ngoài sản xuất được “nhập lậu” vào Việt Nam.
- Phối hợp với cơ quan A83 (Bộ Công an), PA83 (Công an các tỉnh/thành phố) xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân thực hiện các chương trình biểu diễn nghệ thuật, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình có nội dung vi phạm quy định của pháp luật nhằm chống lại chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, phá hoại khối đoàn kết toàn dân.
3. Về hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên Đán 2015
- Chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật thuộc địa phương lập Kế hoạch và tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân, quan tâm ưu tiên biểu diễn phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo nhằm nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2015. Nội dung các chương trình nghệ thuật tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, thành quả của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng quê hương, đất nước và mang đậm giá trị nhân văn, bản sắc văn hóa dân tộc.
- Có văn bản tổng hợp kết quả biểu diễn phục vụ nhân dân của các đơn vị nghệ thuật thuộc địa phương gửi về Cục Nghệ thuật biểu diễn để tổng kết, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15 tháng 3 năm 2015.
Cục Nghệ thuật biểu diễn trân trọng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố trên toàn quốc phối hợp thực hiện chặt chẽ các nội dung trên./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên (để b/c);
- Thanh tra Bộ (để phối hợp);
- Lưu: VT, PQLBD, PTA (80).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác