493/TB-VP

TLBT,Phó CVP Hoàng Hữu Chính Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại cuộc họp báo cáo một số Dự án đầu tư xây dựng

Ngày 15 tháng 10 năm 2014, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp để nghe Chủ đầu tư báo cáo tình hình triển khai thực hiện một số Dự án đầu tư. Cùng dự buổi họp có các Thứ trưởng phụ trách khối, đại diện Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục Du lịch, Vụ Đào tạo, Vụ Thư viện, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Văn phòng Bộ,
Sau khi nghe các Chủ đầu tư báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:
1. Dự án Trung tâm nghiên cứu khoa học thông tin thư viện:
Về cơ bản thống nhất Chủ trương đầu tư, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc công trình và phương án kiến trúc do Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đề xuất. Đề nghị Chủ đầu tư khẩn trương tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư tiếp theo, hoàn thiện Dự án, trình Bộ xem xét, phê duyệt, lưu ý một số nội dung sau:
- Trung tâm nghiên cứu khoa học thông tin tư viện có vai trò quan trọng trong cơ cấu tổ chức đào tạo của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, tòa nhà có tính chất và công năng hỗn hợp bao gồm nhiều chức năng của Nhà trường phục vụ công tác đào tạo lâu dài, hiệu quả, phù hợp với trình độ phát triển ngành Thư viện trong khu vực, từng bước đáp ứng được năng lực hợp tác nghiên cứu khoa học thông tin thư viện với thế giới, vì vậy, công trình phải đáp ứng được các yếu tố cơ bản gồm: có công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu là thư viện đầu ngành của cả nước, đầy đủ công năng nghiên cứu và thực hành cần thiết, là điểm nhấn trong tổ chức không gian kiến trúc của Nhà trường.
- Về chi tiết, trong quá trình hoàn thiện phương án kiến trúc cần lưu ý:
+ Nghiên cứu đưa một số họa tiết kiến trúc văn hóa dân tộc vào công trình đảm bảo sự hài hòa với không gian, cảnh quan bên ngoài và tiện ích ở bên trong.
+ Do đây là toàn nhà hỗn hợp nhiều công năng khác nhau, cần lưu ý bố trí giao thông tĩnh và giao thông động thuận tiện, hợp lý, tránh trùng chéo.
+ Lưu ý về giao thông và các tiện ích cho người tàn tật, đảm bảo người tàn tật tiếp cận, sử dụng được các chức năng cần thiết.
+ Lưu ý việc thiết kế: không gian cảnh quan kiến trúc bên trong và bên ngoài toà nhà đảm bảo cho việc giao lưu, gặp gỡ được sinh động; phòng, chống cháy nổ đảm bảo ở mức cao nhất theo quy định hiện hành.
+ Cần nghiên cứu, tham khảo, học tập các thư viện hiện đại ở nước ngoài. Trong đó, chú ý bố trí nhiều không gian tự học, tự tham khảo và khai thác tài liệu; bổ sung một phòng đa năng có sân khấu.
+ Nghiên cứu thêm về hình thức mái sảnh trong phương án kiến trúc đã được chấp thuận.
- Về quy mô Dự án, đề nghị Chủ đầu tư nghiên cứu, tính toán quy mô xây dựng phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả với tổng mức đầu tư trong khoảng 120 tỷ đồng, lựa chọn đầu tư trang thiết bị phải đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm.
2. Dự án Phục hồi, nâng cấp, cải tạo Trường quay Cổ Loa giai đoạn 2 - Hạng mục Trường quay ngoại:
Đồng ý đưa Dự án vào danh mục thực hiện trong Kế hoạch trung hạn 5 năm gian đoạn 2016-2020, đề nghị Trường quay Cổ Loa thực hiện một số công việc sau:
- Khẩn trương hoàn thành Đồ án Quy hoạch Tổng mặt bằng, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong tháng 12 năm 2014.
- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch Trường quay Cổ Loa làm cở sở tiến hành lựa chọn các hạng mục đầu tư Trường quay Cổ Loa bằng vốn ngân sách nhà nước và các hạng mục xã hội hóa, lập Dự án trình Bộ xem xét, quyết định.
- Trường quay Cổ Loa lập báo cáo tình hình hoạt động hiện nay và kế hoạch hoạt động trong các năm tới gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong tháng 12 năm 2014 với một số nội dung chủ yếu sau:
+ Tình hình hoạt động của Trường quay Cổ Loa giai đoạn 2011-2014 và năm 2014. (Hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, hoạt động quản lý là khai thác tài sản, hoạt động đầu tư duy trì, phát triển cơ sở vật chất và các hoạt động khác có liên quan...).
+ Kế hoạch hoạt động của Trường quay Cổ Loa năm 2015 và giai đoạn 2016-2020, nội dung hoạt động như trên.
3. Dự án Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia tại Đà Lạt:
- Thống nhất nội dung và quy mô đầu tư của Dự án Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Quy mô của Nhà tập luyện và thi đấu đa năng 2000 chỗ là hợp lý.
- Chủ đầu tư cần lưu ý một số vấn đề:
+ Đây là dự án của Ngành thể thao, văn hóa và du lịch, do đó cần gắn kết các hoạt động của Trung tâm với khai thác tối đa hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, gắn phục vụ tối đa lợi ích cộng đồng, trong đó có phục vụ vận động viên. Chú ý khi xây dựng các hạng mục của Trung tâm phải khai thác tận dụng và tránh trùng lắp với các cơ sở đã có của địa phương, kể cả một số hạng mục của Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia tại tỉnh Kon Tum.
+ Về kiến trúc của công trình phải hài hòa với kiến trúc chung của TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
+ Đẩy mạnh công tác xã hội hóa với việc đầu tư của dự án: Tăng cường sân bóng đá nhỏ, sân tập golf, nhà ở huấn luyện viên và vận động viên đạt tiêu chuẩn khách sạn 3 sao, Bộ có thể sẽ đầu tư phần vỏ, còn lại nội thất và thiết bị bên trong huy động các nguồn vốn khác.
+ Tổng mức đầu tư của Dự án khoảng 186 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước là 150 tỷ đồng, vốn huy động là 36 tỷ đồng.
+ Chủ đầu tư có trách nhiệm phân kỳ dự án, xác định và lựa chọn các hạng mục ưu tiên để phù hợp với tình hình ngân sách, hoàn chỉnh các thủ tục để đưa vào kế hoạch đầu tư công của Bộ giai đoạn 2016-20120.
4. Dự án cải tạo, nâng cấp khu biểu diễn Thủy đình ngoài trời của Nhà hát Múa rối Việt Nam
Về cơ bản thống nhất chủ trương đầu tư. Theo đó, cần lưu ý một số nội dung sau:
- Bổ sung, điều chỉnh thêm cảnh quan cây xanh.
- Phá dỡ nhà 2 tầng cũ để tránh khu vệ sinh trên tầng 2 và phù  hợp với cảnh quan chung. Bổ sung 2 nhà 1 tầng cùng phong cách kiến trúc (01 nhà vệ sinh, 01 nhà xưởng làm con rối)
- Lát gạch sân cho màu sắc phù hợp với mái.
- Cải tạo lại lục thủy, làm sạch nước trong bể và trang thiết bị âm thanh ánh sáng cho khu biểu diễn thủy đình và ghế ngồi (đưa vào kế hoạch năm 2015).
- Đề nghị Chủ đầu tư tính toán quy mô phù hợp với mục tiêu, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt tổng mức đầu tư.
Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, tổ chức thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ liên quan;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, THTT, NVN.20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác