494/TB-VP

TLBT,Phó CVP Hoàng Hữu Chính Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh về Dự án nâng cấp Nhà tập luyện đa năng Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh và tình hình thực hiện dự án Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc

Ngày 20 tháng 10 năm 2014, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về Dự án nâng cấp Nhà tập luyện đa năng Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh và tình hình thực hiện dự án Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc; tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Vương Duy Biên, đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Đào tạo, Văn phòng Bộ, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc, dân gian Việt Bắc và Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh. Sau khi nghe báo cáo của các Chủ đầu tư, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Bộ trưởng kết luận:
A. Về Dự án nâng cấp Nhà tập luyện đa năng Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh
1. Thống nhất nội dung và quy mô đầu tư của Dự án nâng cấp Nhà tập luyện đa năng Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh.
2. Chủ đầu tư cần lưu ý một số vấn đề:
- Thiết kế kiến trúc mặt tiền cần có thêm phương án lựa chọn không quá cũ nhưng tiết kiệm.
- Đảm bảo phục vụ luyện tập cho người khuyết tật
- Thiết kế các tầng phải bố trí thiết bị phục vụ theo nhiệm vụ của từng tầng.
3. Về tổng mức đầu tư của Dự án: Khoảng 50 tỷ đồng, trong đó xây lắp khoảng 40 tỷ và thiết bị khoảng 10 tỷ.
4. Chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát lại công trình đảm bảo chất lượng, đặc biệt độ chịu lực của công trình. Đồng thời gấp rút hoàn chỉnh các thủ tục đưa vào kế hoạch đầu tư năm 2015-2016 của Bộ.
B. Về tình hình thực hiện dự án Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc:
- Các nhà thầu tham gia dự án có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản hợp đồng giao nhận thầu đã ký kết với Chủ đầu tư (tiến độ thi công, chất lương thi công…).
- Chủ đầu tư và các nhà thầu tư vấn trong quá trình triển khai dự án phải tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành trong xây dựng cơ bản.
- Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc thực hiện giao ban hàng tuần về việc triển khai dự án với các nhà thầu xây dựng và giao ban lãnh đạo Nhà hát về tình hình triển khai dự án.
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án để đảm bảo giải ngân hết số vốn đầu tư 11 tỷ đồng còn lại của Kế hoạch năm 2014.
- Về số vốn đề xuất xin bổ sung thêm cho kế hoạch 2014, Chủ đầu tư làm báo cáo chi tiết về tình hình giải ngân của dự án và dự kiến các khối lượng xây lắp hoàn thành để sử dụng nguồn vốn đề xuất bổ sung (19,6 tỷ đồng) trình Bộ xem xét.
- Trong quá trình triển khai dự án, Chủ đầu tư cần tập trung thanh toán và quyết toán dứt điểm từng gói thầu tránh phát sinh nợ đọng trong xây dựng cơ bản.
Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, THTT, NVN.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác