5025/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương và Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình tu bổ, tôn tạo Giếng Rồng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 4683/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị thoả thuận chủ trương và thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình tu bổ, tôn tạo Giếng Rồng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ (kèm Hồ sơ bản vẽ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất chủ trương tu bổ, tôn tạo Giếng Rồng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật bao gồm nội dung tu bổ Giếng Rồng và tôn tạo sân, vườn xung quanh giếng.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Không chạm hoa văn trên mặt thành giếng và thành giếng, cần bổ sung giải pháp để hạn chế việc du khách ném tiền lẻ xuống giếng.
- Giảm kích thước biển giới thiệu Giếng Rồng và cần làm rõ nội dung chữ trên biển để trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Không dựng các tảng đá xếp theo trật tụ phong thủy xung quanh giếng. Bổ sung mẫu ghế đá có phong cách phù hợp với phong cách kiến trúc chung của di tích.
- Không sử dụng đèn đá (đèn tầm thấp), đèn cây 4 bóng theo phong cách châu Âu (đèn tầm cao) chiếu sáng sân vườn. Bổ sung thiết kế hệ thống thoát nước, lưu ý tại các vị trí gần Giếng và các chum nước cần đặt miệng thoát nước.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Chủ đầu tư hoàn thiện thiết kế và triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tỉnh Phú Thọ;
- Lưu: VP, DSVH, VHN.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác